Percentage telefonische en e-mailconsulten licht gestegen

Percentage telefonische en e-mailconsulten licht gestegen

Datum: 23 mei 2018

Het aantal e-mailconsulten is de afgelopen jaren licht gestegen. Dat geldt ook voor het percentage telefonische consulten. Dat blijkt uit Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

In 2016 bestond 28% van de consulten bij de huisartsen uit een telefonisch consult en 0,7% uit een e-mailconsult. Het merendeel van de consulten bestond uit een bezoek aan de huisartsenpraktijk (66%) en het resterende deel uit huisbezoeken (5%).
Niet elk telefoontje naar de huisarts wordt als telefonisch consult gerekend, alleen wanneer het gaat om vervanging van een spreekuurconsult wordt dit als zodanig gedeclareerd.

Vooral met oudere patiënten telefonische consulten
Bij patiënten van 18 jaar en ouder is over de periode van 2011-2016 een zeer lichte stijging te zien in het aandeel telefonische en e-mailconsulten. Het gebruik van e-mail is vooral toegenomen in de groep 18-64 jaar. Telefonische consulten worden vooral gevoerd met oudere patiënten en het aandeel telefonische consulten is voor alle leeftijdsgroepen licht gestegen de afgelopen jaren.

Meer declaratiemogelijkheden dan gedacht
In februari van dit jaar publiceerde ZorgenZ over de declaratiemogelijkheden voor een e-consult. Huisartsen waren hier onvoldoende van op de hoogte. Financiering wordt als een belemmering gezien. De verwachting is dat het aantal e-mailconsulten zal stijgen naarmate huisartsen zich beter bewust worden van de diverse mogelijkheden om te declareren.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *