Is informatie e-consult betrouwbaar en bruikbaar?

Is informatie e-consult betrouwbaar en bruikbaar?

Datum: 1 augustus 2017

contracteren_zorgenzZorggebruikers gebruiken nog maar weinig een e-consult: de mogelijkheid om via een website of e-mail hun huisarts of specialist een vraag te stellen. Ze weten niet of hun arts deze mogelijkheid biedt en zo ja, of het e-consult bruikbare en betrouwbare informatie levert. Ook het gebrek aan persoonlijk contact vinden ze een bezwaar. In 2016 gaf 3% van de zorggebruikers in de eHealth-monitor aan gebruik te hebben gemaakt van e-consult.

Om inzicht te krijgen in het verschil tussen het aanbod en gebruik van het e-consult zijn in de eHealth-monitor 2017 hebben het NIVEL en het Nictiz zorggebruikers over dit onderwerp bevraagd. Zorggebruikers zien vooral als voordeel van het e-consult dat je er gebruik van kan maken op het moment dat het jou uitkomt en dat je de tijd kunt nemen om na te denken over de vraag die je wilt stellen. Qua gebruiksgemak verwachten zorggebruikers over het algemeen geen problemen. Zo denkt meer dan de helft dat een e-consult makkelijk is om te leren gebruiken.
Het gebrek aan persoonlijk contact en de beperkte mogelijkheden om door te vragen, vinden mensen een bezwaar.

​Is het mogelijk bij mijn huisarts of specialist?
Hoewel zorggebruikers positief staan ten opzichte van het e-consult blijft het gebruik ervan achter. Een mogelijke verklaring is dat een groot deel van de zorggebruikers niet weet of een digitaal consult mogelijk is bij hun huisarts of medisch specialist. Vanaf 2013 ligt het percentage patiënten dat hiermee niet bekend is op rond de 60% voor de huisarts en rond de 70% voor de medisch specialist. Daarnaast laten de resultaten zien dat zorggebruikers niet goed weten of een digitaal consult bruikbare informatie oplevert, goed werkt en betrouwbaar is.

​Welke vragen kunnen via e-consult worden gesteld?
Uit kwalitatief onderzoek onder acht huisartsen van Marije van der Geest, student aan de Vrije Universiteit, blijkt dat huisartsen het e-consult vooral zien als middel voor vragen die zich voordoen na een consult en/of tijdens de behandeling. Ook verwachten ze dat e-consulten meer worden gebruikt als het onderdeel is van een portaal, zoals een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarbij moet voor de patiënt wel duidelijk zijn wat voor vragen via e-consults kunnen worden gesteld en op welke manier. Bijvoorbeeld of er meerdere vragen in één bericht kunnen staan of voor elke vraag een apart bericht.

Communicatietoolkit moet e-consult in praktijk onder aandacht brengen
Na de zomer gaat Nictiz verder met de Actieagenda e-consult​. Deze agenda is opgesteld in de eHealth-week tijdens een workshop van IKONE, Growtivity en Nictiz. Onderdeel daarvan is een communicatietoolkit om e-consult in de praktijk onder de aandacht te brengen. Bekijk hier de ervaringen van artsen en patiënten én tips voor in de praktijk in het door Nictiz samengestelde kennismagazine ‘e-consult in de huisartsenpraktijk’.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *