“Er ligt een echte kans bij patiënt als gegevensdrager”

“Er ligt een echte kans bij patiënt als gegevensdrager”

Datum: 27 januari 2018

“Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. De patiënt kan beter zijn eigen regie voeren en zorgprofessionals hebben via de patiënt toegang tot de meest actuele gegevens.” Dat zegt huisarts en programmamanager Miriam de Kleijn van Trijn Digitaal. Dit interview heeft in een speciale nieuwsbrief van Raedelijn gestaan, waarin met betrokkenen vooruit wordt geblikt naar 2018. Welke uitdagingen liggen er? Wat zijn de kansen? Met toestemming neemt ZorgenZ een aantal interviews over.

Trijn staat voor zorg op de juiste plek in de regio Utrecht (voorheen Regionaal Transmuraal Platform Utrecht). Dit is een regionaal samenwerkingsverband van ziekenhuizen, huisartsenzorggroepen, VVT-organisaties, de coöperatie Utrechtse Apothekers en Saltro.

Welke uitdagingen liggen er in 2018?
“De belangrijkste uitdaging is het verder afbreken van de schotten tussen de nulde, eerste en tweede lijn. Om zo goed mogelijk met en rondom de patiënt samen te werken.”

Welke kansen ziet u? 
“Bij Trijn hebben we een sterk inhoudelijk gedreven netwerk van zorgprofessionals, ICT’ers en bestuurders vanuit de eerste en tweede lijn. Dat biedt kansen om samen de goede dingen te doen. We vinden elkaar makkelijk en maken samen plannen om zaken concreet aan te pakken. Door gewoon meters te maken, krijg je vertrouwen om nieuwe projecten op te pakken om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast zien we een sterke beweging naar eigen regie bij de patiënt. Om de patiënt te ondersteunen en te faciliteren om eigen regie te kunnen voeren, is afstemming tussen professionals superbelangrijk. Als we dan de patiënt echt centraal zetten – letterlijk – bijvoorbeeld in een PGO-achtige (PersoonsGezondheidsOmgeving) optie, dan zien en benutten we de patiënt als gegevensdrager. Daar ligt een échte kans. En daarmee slaan we twee vliegen in één klap. De patiënt kan beter zijn eigen regie voeren en wij hebben een goed vehikel om gegevens uit te wisselen.”

Wat staat hoog op de agenda? 
“Veilig e-mail tussen alle professionals en van professionals naar patiënten. Het is alweer bijna een ‘ouderwetse’ maar degelijke route die we in de regio voor elkaar willen hebben. Ook om te voorkomen dat datalekken ontstaan door ‘onveilig’ mailen. We gaan dit jaar veel energie inzetten op een digitaal adresboek. Professionals gebruiken nu verschillende adresboeken gekoppeld aan verschillende applicaties, zoals veilig e-mail, secure messenger, en de Trijn-app die net gelanceerd is. Wij zijn aan het nadenken hoe we dat met elkaar kunnen verknopen. Medicatiegegevens staan ook hoog op de agenda. ”
“Het middel dat we daar dit jaar voor willen inzetten is het maximaliseren van het aantal aansluitingen op het Landelijk Schakel Punt (LSP) en het aantal mensen dat toestemming ​​heeft gegeven om zijn medicatiegegevens te delen. LSP is op dit moment de ‘snelweg’ om de meest recente gegevens te vervoeren. De rol van Trijn ligt niet zozeer bij het implementeren maar meer bij het aanjagen om iedereen in de aan-stand te zetten om dat voor elkaar te krijgen. “
“Op de centrale agenda van Trijn staat het daadwerkelijk implementeren van de regionale transmurale samenwerkingsafspraken (RTA’s). In een RTA spreken huisartsen, medisch specialisten, en – indien relevant – ouderenzorgorganisaties af wie waar welke diagnostiek uitvoert en hoe en wanneer het hoofdbehandelaarschap wordt overgedragen.”

Hoe ziet u de rol van Raedelijn? 
“Het faciliteren van het samenwerkingsproces. Dat is heel breed en begint bij het samenbrengen van de partijen. Maar ook knelpunten signaleren en daar aan trekken en sjorren als het nodig is. Ook het ondersteunen van de programmaleiding en communicatie. Denise Seelen als secretaris speelt een belangrijke coördinerende rol. Maar ook Nienke Hulshof als directeur. Zij zit aan allerlei bestuurlijke tafels en kan zaken agenderen en verder aanjagen.”

Waar hoopt u over een jaar te staan?
“Dat veilig e-mail gewoon helemaal operationeel is en gebruikt wordt. Ik zou een concreet adresboek willen hebben. Zodat we goed zicht hebben op wie waar werkt, zodat we elkaar snel kunnen vinden en kunnen afstemmen over de zorg voor de patiënt. Wat actueel is en blijft. En dat we de beschikking hebben over een actueel medicatieoverzicht. Het gaat om hebben en benutten. Dat geldt overigens voor alles.”

Miriam de Kort

(Foto: Linda Sibbing)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *