Raedelijn inventariseert samenwerkingsvormen

Raedelijn inventariseert samenwerkingsvormen

Datum: 4 februari 2016

e_book_raedelijn_zorgenzE-BOOK – Meer dan 25 voorbeelden van samenwerking tussen eerste en tweede lijn zijn afgezet tegen de drie pijlers van Triple Aim. Deze inventarisatie is bij Raedelijn uitgekomen in een aantrekkelijk e-book.

Samenwerken tussen eerste en tweede lijn komt in allerlei vormen voor. Veelal vanwege een gewenste substitutie: van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk en van gespecialiseerde ggz naar de basis-ggz. Daarbij zijn er tal van samenwerkingsmodellen. Van incidenteel naar meer formeel tot een gezamenlijke organisatie. Alom rijst de vraag: hoe pak je samenwerking tussen de eerste en tweede lijn voor een patiëntengroep goed aan, wat is de beste manier, wat werkt wel/niet, zijn er goede voorbeelden?

In kaart brengen en toetsen
Voor Raedelijn reden om de samenwerkingsvormen tussen eerste en tweede lijn in kaart te brengen en te toetsen aan Triple Aim. Wat betekenen de verschillende vormen voor de kwaliteit van zorg? Hoe ervaren patiënten dat? Welke vorm van financiering is geschikt? Wat betekent het voor de zorgkosten? Miriam de Kort van Raedelijn heeft de uitkomsten opgetekend in het e-book: ‘Inventarisatie samenwerkingsvormen eerste en tweede lijn.’

raedelijn_zorgkaart_zorgenzPatiëntengroepen, zorgvormen en de financiering
Voor deze uitgave heeft Femke Seesing de achtergronden van samenwerking onderzocht. Elkaar leren kennen is de basis, met de bereidheid iets van je autonomie op te geven. De randvoorwaarden voor samenwerking zijn benoemd, evenals de aanpak om te komen van samenwerking tot substitutie. Het e-book benoemt de patiëntengroepen waarvoor substitutie geschikt is en voor welke groepen een dergelijke aanpak juist niet zinvol is. Het boek gaat in op zorgvormen en overlegvormen: zoals het meekijkconsult, anderhalvelijnszorg, teleconsultatie, casefinding, transmurale zorgbrug e.d. Ook komen voorbeelden aan bod van diverse organisatievormen, waaronder het Medisch Coördinerend Centrum (MCC), het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) en het Transmuraal Platform. Ook komt de financiering kort aan bod. Dit e-book bevat ruim 25 goede voorbeelden. Dit is slechts een greep van samenwerkingsvormen tussen de eerste en tweede lijn die overal in het land voorkomen. De komende maanden zal dit overzicht samen met het ROS-netwerk verder worden verrijkt, zo laat Raedelijn eten. In maart verschijnt de volgende versie met de input van andere ROS’en.

Inventarisatie gecombineerd met regioanalyse
Om de resultaten van deze inventarisatie zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften in onze regio, heeft Raedelijn deze gelegd naast de regioanalyse Midden-Nederland van 2015, waarin de organisatie eerder keek naar de ontwikkeling van de zorgvraag en demografie in zeven regio’s. Vanuit het perspectief samenwerking eerste en tweede lijn is per regio gekeken naar opvallende lokale zaken, zoals patiëntengroepen, infrastructuur en actuele ontwikkelingen. Door de resultaten aan elkaar te verbinden, ontstaat een beeld wat er nodig is per regio en welke samenwerkingsvorm bij welke patiëntengroepen passend zouden kunnen zijn. Deze kennis deelt Raedelijn graag met haar klanten en collega’s. Om gezamenlijk te kunnen werken aan goede betaalbare zorg dichtbij.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *