Paramedische beroepen: meer inzicht in kwaliteit nodig

Paramedische beroepen: meer inzicht in kwaliteit nodig

Datum: 23 april 2019

Zorgaanbieders in de paramedische zorg moeten meer inzicht geven in kwaliteit en de uitkomsten van hun behandelingen voor de patiënt. Zorgverzekeraars kunnen dan meer gaan inkopen op kwaliteit. Ze moeten meer inzicht geven in de opbouw van tarieven en wanneer je daar als zorgaanbieder voor in aanmerking komt. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de monitor paramedische zorg.

Zorgaanbieders in de paramedische sector, zoals fysiotherapeuten, hebben problemen met het sluiten van een contract met een zorgverzekeraar. ‘Op dit moment is er veel onvrede en wantrouwen in de sector. Het herstel hiervan is cruciaal voor een toekomst waarin patiënten steeds langer thuis wonen en een groter beroep doen op de paramedische zorg’, aldus de NZa.

Informatiekaart
Hoe staat het met de betaalbaarheid en toegankelijkheid van paramedische zorg voor de patiënt? Dat heeft de NZa in kaart gebracht. Het gaat dan om fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. In een informatiekaart staan de belangrijkste ontwikkelingen. De tarieven bij deze zorgaanbieders stijgen jaarlijks beperkt. De toegankelijkheid is goed. Mensen kunnen over het algemeen snel terecht bij een zorgaanbieder bij hen in de buurt.

Inzicht in kwaliteit
Ontwikkelingen in de kwaliteit van de zorgverlening (positieve of negatieve) heeft de NZa niet in beeld kunnen brengen, omdat, volgens de waakhond, zorgaanbieders dat nog niet inzichtelijk maken. ‘Wij vinden dat dit wel zou moeten en roepen de sector op om zelf met kwaliteitsindicatoren te komen die inzichtelijk maken wat de kwaliteit van de zorg is voor de patiënt. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen zo op basis hiervan het gesprek voeren over het contract en het tarief dat de zorgaanbieder hiervoor mag rekenen. Nu staat er in de contracten vooral hoeveel zorg er jaarlijks mag worden geleverd tegen welke prijs. Dit zorgt voor onvrede bij veel zorgaanbieders en leidt niet tot aantoonbaar betere zorg voor de patiënt’, aldus de NZa in haar persbericht.

Hoger tarief
Voor zorgaanbieders is het vaak onduidelijk wat ze moeten doen om voor een hoger tarief in aanmerking te komen. Zorgverzekeraars moeten daarom meer duidelijkheid geven over hoe zij inkopen, bijvoorbeeld door duidelijk te maken wanneer een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een contract met een hoger tarief en wat de zorgaanbieder hiervoor moet doen. Daarnaast helpt het als zorgverzekeraars duidelijk kunnen maken aan zorgaanbieders hoe het tarief is opgebouwd, bijvoorbeeld door uitleg te geven uit welke elementen het tarief bestaat.
De NZa doet aanbevelingen over de manier waarop zorgaanbieders zich organiseren om samen te werken bij contractonderhandeling. Er zijn erg veel paramedische zorgaanbieders in Nederland. De zorgverzekeraar kan niet met iedereen afzonderlijk in gesprek.

Vertrouwen
De NZa wijst erop dat het herstel van wederzijds vertrouwen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders cruciaal is voor de toekomst van de paramedische zorg in de eerste lijn. Patiënten wonen steeds langer thuis en doen een groter beroep op de paramedische zorg. De NZa vraagt extra aandacht voor de zorgen van zorgaanbieders, zoals indexering van tarieven, administratieve lasten, PREM en de behandelindex, die een constructieve samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de weg lijken te staan. Partijen doen er volgens de NZa verstandig aan om om met elkaar landelijke afspraken te maken over hoe zij knelpunten op deze thema’s kunnen oplossen.

Reactie zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars Nederland onderschrijft dat inzicht in de kwaliteit van paramedische zorgverlening noodzakelijk is. Daar ligt de sleutel voor verbeteringen. ZN vindt het een goede zaak dat nu ook de toezichthouder de paramedische sector oproept om met kwaliteitsindicatoren te komen. Zorgverzekeraars willen voor hun verzekerden graag inkopen op kwaliteit, maar het ontbreken van meetbare en transparante kwaliteitsindicatoren bemoeilijkt dat. Volgens zorgverzekeraars liggen er goede bouwstenen om de kwaliteit van de zorgverlening transparant te maken. ‘Het is aan de paramedische beroepsgroep om daar, op korte termijn, verder invulling aan te geven’, aldus ZN in een reactie.
ZN meldt verder dat de zorgverzekeraars over de tarieven, PREM en de behandelindex met de paramedische beroepsgroep in gesprek is, om zo tot gemeenschappelijke en constructieve oplossingen te komen. Een voorbeeld van een gezamenlijke actie in dit verband is een kostenonderzoek dat dit jaar zal worden uitgevoerd. Naast inzicht in kosten wordt in dit onderzoek ook de betaalbaarheid van de paramedische zorg betrokken.

Het online magazine van de NZa besteedt aandacht aan de monitor. Daarin kunt u een aantal reacties lezen van zorgaanbieders uit de paramedische sector.

Lees hier de monitor paramedische zorg

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *