KNGF stuurt brandbrief aan ZN en zorgverzekeraars

KNGF stuurt brandbrief aan ZN en zorgverzekeraars

Datum: 23 februari 2018

In een brandbrief schrijven fysiotherapeuten dat ze weinig ruimte ervaren om met de zorgverzekeraars te overleggen over wezenlijke thema’s, als Zorg op de Juiste Plek, laat staan dat er ruimte ontstaat om te onderhandelen. Fysiotherapeuten ondervinden in hun dagelijkse praktijk grote administratieve lasten en inkomstenderving. Het leidt tot steeds meer frustratie. Het aantal fysiotherapeuten dat zonder contract werkt, neemt toe. Steeds meer fysiotherapeuten houden het vak voor gezien, zodat een tekort dreigt.

Dat schrijft het bestuur van het Koninklijk Nederlandse Genootschap voorFysiotherapie (KNGF) in een brandbrief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en aan elke zorgverzekeraar. Deze stellen dat er in het inkoopbeleid van 2019 vooralsnog geen veranderingen te verwachten zijn. Voor het KNGF-bestuur was deze mededeling reden om deze brandbrief te versturen.

Inkoopbeleid 2019 en bestuurlijk akkoord
Kern van deze brief is dat het KNGF-bestuur niet accepteert dat er in het inkoopbeleid 2019 geen verbetering optreedt. Ook wil het bestuur een einde maken aan ‘de al te lang bestaande ongelijke machtsverhouding tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars. Dat is een taai proces en dat ervaren we ook bij de realisering van de afspraken die gemaakt zijn in het Hoofdlijnenakkoord Paramedische zorg (HLA PZ), ook wel bekend als het Bestuurlijk Akkoord’, aldus het bestuur.
In dat akkoord wil de KNGF onder andere oplossingen bereiken voor knellende contractbepalingen, administratieve lastendruk, de oneigenlijke toepassing van de behandelindex en het ontbreken van een Uniforme DCSPH-lijst.
Het bestuur stelt daarnaast dat de afspraak met zorgverzekeraars (en patiëntenorganisaties en VWS) is dat ze tot resultaten komen, zodat een en ander direct uitwerkt in het inkoopbeleid van 2019. Zorgverzekeraars stellen echter opnieuw dat er in het inkoopbeleid van 2019 vooralsnog geen veranderingen te verwachten zijn.

Kostendekkend tarief
Het KNGF gaat in de brief ook in op het tarief. Een tarief van rond de € 28,- is volgens de organisatie niet kostendekkend. ‘Wij hebben KPMG verzocht om een indicatie te geven van de huidige kostprijs. Op basis van een verkennend onderzoek geven zij indicatief aan dat de kostprijs in de richting van € 38 gaat. Tegelijkertijd is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op eigen initiatief gestart met een evaluatie van de kostprijsontwikkeling fysiotherapie naar aanleiding van het gegeven dat er tien jaar wordt gewerkt met het zogenaamde vrije tarief. Daarnaast onderzoekt de NZa in het kader van het HLA PZ momenteel de mogelijkheden van alternatieve vormen van financiering van fysiotherapie.’
Tegen deze achtergrond noemt het KNGF het wrang dat zorgverzekeraars deze onderzoeken niet ter harte nemen en tarieven aanbieden waarvan bekend is dat deze niet kostendekkend zijn, terwijl zorgaanbieders vaak geen alternatief hebben.

Er zijn inmiddels kamervragen gesteld over de brief.

De brief aan Zorgverzekeraars Nederland kunt u hier lezen.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *