NZa: Geen herijking tarieven wijkverpleging

NZa: Geen herijking tarieven wijkverpleging

Datum: 3 juli 2017

De tarieven voor wijkverpleging worden voor 2018 geïndexeerd en niet herijkt. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten. Uit het kostenonderzoek bleek dat de kosten voor verpleging lager uitvallen dan het huidige tarief. De NZa ziet de noodzaak voor investeringen in de wijkverpleging. Ze heeft daarom besloten de tarieven vooralsnog niet te herijken in afwachting van meer inzicht in de kwaliteit van zorg. 

De branchepartijen werken op dit moment aan een kwaliteitskader voor de wijkverpleging. De NZa wil op basis van dit kwaliteitskader een koppeling maken tussen kosten en kwaliteit. Daarnaast werkt de NZa samen met verpleegkundigen en wetenschappers aan een nieuw bekostigingssysteem voor de wijkverpleging waarvan cliëntkenmerken uitgangspunt zijn.

Kwaliteitskader en kostenonderzoek basis voor nieuwe tarieven 2019
Het kwaliteitskader kan samen met het kostenonderzoek de basis vormen voor nieuwe tarieven voor 2019. Mocht de koppeling met het kwaliteitskader onverhoopt niet mogelijk zijn, dan worden de tarieven per 2019 alsnog herijkt op basis van de uitkomsten van het kostenonderzoek.

Actiz: doorontwikkeling wijkverpleging loopt gevaar
De NZa heeft dit besluit genomen na overleg met verschillende partijen uit het veld. Branchevereniging ActiZ was één van de stakeholders die de afgelopen maanden kritiek uitte op een herijking van de tarieven op basis van de gemeten kostprijzen. Volgens ActiZ was het onderzoek gebaseerd op kostprijzen uit ‘een oude werkelijkheid’. Het deed volgens de organisatie geen recht aan actuele en toekomstige ontwikkelingen in de wijkverpleging. Mensen wonen langer thuis en hebben een complexe zorgvraag. “Evident is dat een toekomstbestendige doorontwikkeling van de wijkverpleegkundige functie gevaar loopt, wanneer het tarief verpleging met een bedrag van circa 15 euro per uur daalt”, stelt ActiZ. “Immers, er wordt zo een prikkel ingebouwd tot het leveren van veel volume aan laag complexe zorg door goedkope medewerkers.”

Meer informatie in deze circulaire.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *