Onderzoek naar uitstroom personeel in zorg en welzijn

Onderzoek naar uitstroom personeel in zorg en welzijn

Datum: 3 mei 2019

Bij krapte op de arbeidsmarkt is niet alleen het werven van nieuw personeel van belang. Ook het behoud van bestaande medewerkers is een belangrijk aandachtspunt. Daarom starten ruim 220 zorgorganisaties samen een grootschalig onderzoek naar de vertrekredenen van medewerkers. Dit moet inzicht geven in de vertrekredenen van personeel. Dat kan mogelijk bijdragen aan de aanpak van de personeelstekorten in zorg en welzijn.

Behoud van zorgprofessionals heeft volop de aandacht en is noodzakelijk om de nijpende personeelstekorten in de sector aan te pakken. Het ontbreekt organisaties vaak nog aan structureel verzamelde informatie over redenen van uitstroom. Daarom zijn 13 regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn (verenigd in RegioPlus) een landelijk en doorlopend uitstroomonderzoek gestart.

Eenduidige vragenlijst
Vanaf deze maand benaderen alle 220 deelnemende organisaties elke vertrekkende medewerker met dezelfde set vragen over vertrekredenen en bestemming. Oud-medewerkers kunnen er ook hun tips en opmerkingen kwijt. Onderzoeksbureau Presearch voert het uitstroomonderzoek uit. Omdat de data gebundeld worden, is het mogelijk om vergelijkingen te trekken: op organisatieniveau, regionaal niveau en landelijk niveau. Zo krijgen organisaties op basis van onderbouwde data inzicht in de redenen en kunnen ze ook van elkaars ervaringen leren.

Uitstroom neemt toe
Het aantal mensen dat werkt in zorg en welzijn neemt weer toe. Tegelijk is de uitstroom in de laatste jaren gestegen. Dat maakt het een belangrijk onderwerp in de strijd tegen oplopende personeelstekorten.
De verhoogde uitstroom komt deels door de vergrijzing en dus pensionering van medewerkers. In 2008 was 13 procent van het totaal van zorg- en welzijnsmedewerkers ‘55-plusser’. Inmiddels is dat aandeel opgelopen naar 25 procent. Daarnaast zijn de kansen op een baan buiten de sector aanzienlijk toegenomen door de aantrekkende werkgelegenheid.

 

(Foto: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *