Gezondheidscentrum Broekpolder aan de slag met Positieve Gezondheid

Gezondheidscentrum Broekpolder aan de slag met Positieve Gezondheid

Datum: 24 juni 2017

Gezondheidscentrum Broekpolder in Heemskerk gaat mensen uit de wijk versterken in het positief beïnvloeden van hun gezondheid. Diverse betrokken disciplines werken samen aan het verbeteren van de ervaren gezondheid van kwetsbare mensen uit de wijk via het project ‘Aan welk wiel draai jij?’ De mensen krijgen een uitnodiging om de test voor Positieve Gezondheid in te vullen.

Positieve Gezondheid is aan een opmars bezig. Maar hoe pak je dit aan in de praktijk? In Heemskerk zoeken ze een brede samenwerking. Zo zijn de relevante disciplines van het Gezondheidscentrum Broekpolder betrokken (huisartsen met poh’s, oefentherapie, leefstijlcoach, thuiszorg, eerstelijnspsycholoog en poh-ggz), maar ook andere partijen in zorg en welzijn (GGD, Welschap, sociaal wijkteam).

Hoe kunnen mensen zelf hun gezondheid positief beïnvloeden?
Geïnspireerd op de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber wordt gewerkt aan het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit project wil mensen in Heemskerk met een chronische aandoening en/of met kwetsbaarheid op sociaaleconomisch vlak, versterken in het zelf positief beïnvloeden van hun gezondheid. De wensen van de mens in het contact met professionals en het stimuleren van eigen regie staan hierbij centraal.

Aan welk wiel draai jij?
Vanaf juli 2017 krijgen mensen bij de oproep voor intake of jaarcontrole een uitnodiging voor het invullen van de test voor positieve gezondheid. In deze test beoordelen mensen zelf hoe tevreden zij zijn met hun eigen functioneren op zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Vervolgens wordt gevraagd of er behoefte is aan een gesprek over de uitkomsten van de test. Door dit gesprek ontstaat bij deelnemers meer inzicht in datgene wat belangrijk is voor de eigen gezondheid en welk aspect iemand zou willen veranderen. Afhankelijk van de wens van de deelnemer wordt de volgende stap bepaald. De deelnemer is hiermee aan zet en bepaalt aan welk wiel hij/zij wil draaien.

Met een andere bril naar gezondheid kijken
Werken vanuit Positieve Gezondheid vraagt een andere manier van kijken, denken en werken. Dat geldt voor patiënten/cliënten, individuele zorgprofessionals en voor multidisciplinaire netwerken op wijkniveau. Dit project is een aanzet om binnen gemeente Heemskerk anders naar gezondheid te gaan kijken. Het project maakt deel uit van het programma ‘Gezond in …Heemskerk’.

Brede aanpak in buurt verkleint gezondheidsverschillen
Met dit programma werkt gemeente Heemskerk aan het versterken van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden en inpassing in het reguliere beleid. De achterliggende gedachte is dat de gemeente gezondheidsverschillen effectief kan verkleinen door een brede en duurzame aanpak in de buurt of wijk, met een actieve rol voor de inwoners zelf en andere (lokale) organisaties.

Begin 2018 worden de uitkomsten van het pilotproject ‘Aan welk wiel draai jij? van Gezondheidscentrum Broekpolder verwacht en geëvalueerd.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *