Brabantse huisartsenpraktijken hanteren gezamenlijke werkwijze voor ondersteuning ouderen

Brabantse huisartsenpraktijken hanteren gezamenlijke werkwijze voor ondersteuning ouderen

Datum: 23 juni 2017

Twee huisartsenzorggroepen en zeven thuiszorgorganisaties uit West-Brabant hebben de handen ineengeslagen in het netwerkverband ViZ Ouderenzorg. Zij hebben met elkaar afgesproken om kwetsbare 75-plussers op een uniforme, op elkaar afgestemde en gestructureerde wijze zorg en begeleiding te bieden. Er zijn ruim tachtig huisartsenpraktijken bij betrokken. Elke praktijk werkt met een multidisciplinair Kernteam Ouderenzorg, dat ook verbinding legt met de gemeente voor het regelen van allerlei zaken, als de aanschaf van hulpmiddelen of andere vormen van ondersteuning.

Het gaat om Huisartsen Zorggroep Breda, Zorggroep Het Huisartsenteam en de VVT-organisaties Avoord Zorg en Wonen, Careyn, Ookthuis/Tante Louise, Surplus/St. Elisabeth, Thebe en TWB Thuiszorg met Aandacht.

Kernteam werkt proactief en preventief
Om de gewenste ondersteuning van kwetsbare 75-plussers te kunnen realiseren, werkt ViZ Ouderenzorg vanuit iedere huisartsenpraktijk met een multidisciplinair Kernteam Ouderenzorg. Het gaat om teams bij ruim 80 praktijken met zo’n 150 huisartsen en ongeveer 27.000 75-plussers (op een totale populatie van circa 330.000 patiënten).
Elk Kernteam Ouderenzorg bestaat uit een huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Het team zorgt er in nauwe samenwerking voor dat een oudere zo lang als mogelijk en wenselijk op een prettige manier thuis kan blijven wonen. De aanpak is persoons- en vraaggericht, proactief en preventief.

Goede afstemming met gemeente belangrijk
Vanuit een multidisciplinaire schil rond de teams is een breed pallet aan zorg en hulpverleners inzetbaar, uit zowel het medische als het sociale domein. Naast zorg heeft het kernteam aandacht voor preventie en alle aspecten op het gebied van wonen en welzijn, waarmee iemand te maken krijgt bij het ouder worden. Hiervoor legt het team de verbinding met de gemeente voor het regelen van aanpassingen in huis, de aanschaf van hulpmiddelen of bij het organiseren van andere vormen van ondersteuning, waaronder de inzet van informele zorg. Daarom is ook goede afstemming met de gemeenten belangrijk.

Werkwijze nu breed ingevoerd in alle praktijken
De werkwijze van ViZ Ouderenzorg is niet geheel nieuw. Er wordt voortgeborduurdop kleinschalige initiatieven uit de regio waarmee de ervaringen zo goed en plezierig zijn, dat de werkwijze nu heel breed en grootschalig geïmplementeerd wordt in alle regionale huisartsenpraktijken

(Foto: Stutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *