Onderhandelaarsakkoord paramedische zorg

Onderhandelaarsakkoord paramedische zorg

Datum: 20 mei 2019

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Belangrijk onderdeel van de afspraken is een bijdrage van het ministerie van VWS van 15 miljoen.

De bestuurlijke afspraken paramedische zorg zijn gemaakt door minister Bruins, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Ergotherapie Nederland (EN), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De partijen zetten hiermee in op ‘de juiste zorg op de juiste plek’ voor iedere individuele patiënt.

Bruins: “De paramedische zorgsector is een belangrijke sector binnen de Nederlandse zorg. Dit past ook helemaal bij zorg op de juiste plek, door de juiste behandelaar te kiezen voor iedere individuele patiënt. Als het nodig is kies je voor het ziekenhuis, maar de andere keer kan je ook geholpen zijn met de fysiotherapeut of logopedist”.

Samen beslissen
Er worden onder andere afspraken gemaakt om de administratieve lasten terug te dringen, kwaliteit verder te verbeteren, organisatiegraad te versterken, patiënt en zorgverlener dienen samen te gaan beslissen over de passende behandeling en er wordt ingezet op innovatieve zorg door bijvoorbeeld de inzet van een laserbehandeling door een huidtherapeut waarmee operaties in het ziekenhuis kunnen worden verminderd.

Kostenonderzoek
Partijen spreken af gezamenlijk een kostenonderzoek uit te laten voeren en aan de slag te gaan met de uitkomsten daarvan. Voor de uitvoering van de afspraken is in totaal €15 miljoen beschikbaar gesteld over een periode van 4 jaar (2019-2022). Alle partijen leggen het onderhandelaarsakkoord nu met een positief advies voor aan hun achterban. De definitieve ondertekening volgt naar verwachting in juli.

Reactie KNGF
Op haar site meldt het KNGF: ‘Deze bestuurlijke zfspraken zijn voor de fysiotherapie een belangrijke tussenstap op weg naar een beter functionerend zorgstelsel met een goede positionering van de beroepsgroep. Dat wordt eens te meer bewezen door de passage over de tarieven in de fysiotherapie (6.c). Deze passage was in de oorspronkelijke opzet van de bestuurlijke afspraken niet opgenomen. Dat hij er nu wél in staat, geeft aan dat partijen – dus ook de minister en ja, ook zorgverzekeraars – inzien, dat voor het realiseren van De Juiste Zorg op de Juiste Plek, er ook sprake moet zijn van De Juiste Beloning voor de Juiste Zorg.’

Reactie ZN
“Wij zijn blij met de gemaakte afspraken, die bijdragen aan de waardering voor elkaars positie. Deze afspraken helpen om gezamenlijk invulling te geven aan de juiste zorg op de juiste plek voor onze verzekerden. En doen bovendien recht aan de rol van paramedische zorg in dat verband. Wat zorgverzekeraars betreft is meer inzicht nodig in de kwaliteit van zorgverlening en is een hogere organisatiegraad noodzakelijk. Deze onderwerpen worden met de afspraken nader uitgewerkt en gefaciliteerd.”

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *