Coach2Move-therapeut brengt ouderen in beweging

Coach2Move-therapeut brengt ouderen in beweging

Datum: 27 maart 2018

Coach2Move is een kosteneffectieve aanpak waarbij de fysiotherapeut met een zelfstandig wonende oudere met mobiliteitsproblemen een persoonlijk plan maakt om weer lichamelijk actief te kunnen zijn. Uit onderzoek blijkt dat ouderen door deze aanpak meer lichamelijk actief en minder kwetsbaar worden dan met reguliere fysiotherapie. De Coach2Move is uitgebreid met een e-learning module en informatiemateriaal.

In de Coach2Move aanpak staat een persoonlijke benadering centraal, gericht op het activeren van kwetsbare ouderen. Nadat de mogelijkheden in kaart gebracht zijn, stelt de geriatrie-fysiotherapeut met de oudere een plan van aanpak op om ervoor te zorgen zelf weer lichamelijk actief te worden. Er moeten realistische en betekenisvolle doelen worden gesteld, waarbij de fysiotherapeut op een verantwoorde manier de regie overdraagt aan de oudere. Onderzoek toont aan dat ouderen door deze aanpak meer lichamelijk actief en minder kwetsbaar worden dan met reguliere fysiotherapie. Daarnaast is deze aanpak uiteindelijk ook goedkoper, doordat ouderen minder gebruik maken van duurdere zorg, zoals ziekenhuisbezoeken.

Video over de methode
Met subsidie van ZonMw is de Coach2Move-cursus uitgebreid met een e-learning module en informatiemateriaal. Het RIVM heeft deze middelen erkend als effectief. Er is een Nederlandse en Engelse sketchvideo over de aanpak ontwikkeld, een website ingericht en er zijn presentaties verzorgd op (inter)nationale wetenschappelijk congressen.

Implementatiestudie
Inmiddels is een implementatiestudie gestart naar de effectiviteit van Coach2Move in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk. Over een periode van 3 jaar wordt Coach2Move trapsgewijs ingevoerd in de zorgnetwerken rond ouderen in fysiotherapiepraktijken. Onderzocht wordt of de eerder behaalde resultaten op de gezondheid en kosten ook in de fysiotherapiepraktijk van alledag overeind blijven.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *