Behandeling orthopedieklachten dicht bij huis voor patiënten in Amstelveen

Behandeling orthopedieklachten dicht bij huis voor patiënten in Amstelveen

Datum: 30 augustus 2018

Rugpijn of knieklachten? Sommige huisartsen verwijzen patiënten met orthopedieklachten al snel door naar het ziekenhuis. In elk geval voor een röntgenfoto en soms voor een consult bij de orthopeed. In Amstelveen doen ze het anders. Huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten hebben voor de vijf meest voorkomende orthopedieklachten een nieuwe aanpak ontwikkeld. Zorg en Zekerheid zorgde voor de financiering. Het resultaat: patiënten krijgen betere zorg dicht bij huis, hebben zelf een rol in de behandeling en een ziekenhuisbezoek is vaak niet nodig. Een mooi praktijkvoorbeeld van zorg op de juiste plek.

Vestiging met verschillende zorgprofessionals in één pand heeft veel voordelen. Voor patiënten, met alle zorg snel en dicht bij huis, maar voor huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. “Mooi is dat we van elkaar leren en inmiddels goed weten waar we elkaar kunnen aanvullen. Voor iedere patiënt kijken we samen gericht wat de beste behandeling is. Vanuit deze gedachte zijn we in 2017 dit orthopedieproject gestart”, zegt Myra de Jong, manager Gezondheidscentrum De Marne.

Wetenschappelijk onderbouwd
In Amstelveen is de vergrijzing sterker dan in andere Nederlandse steden. Huisarts Bianca van Kralingen beaamt dat. “We zien dat onze patiënten ouder worden. Bepaalde orthopedieklachten komen daardoor in verhouding vaker voor. Vanuit Nivel-cijfers weten we dat het om de knie, heup, schouder, nek en rug gaat. Daarna hebben we gekeken naar de ervaringen en tevredenheid van patiënten. En naar de spiegelinformatie die we van Zorg en Zekerheid ontvangen.”

Opvallende verschillen tussen huisartsen
“Op basis van die spiegelinformatie zagen we opvallende verschillen tussen huisartsen onderling, wat betreft het aantal doorverwijzingen naar het ziekenhuis”, vult fysiotherapeut Laetitia Dekker aan. “We hebben aan elkaar gevraagd waarom dat zo is. En wat bleek? Soms gebeurde de doorverwijzing op eigen initiatief, omdat men te weinig kennis van de klacht had. Maar soms ook omdat de patiënt er nadrukkelijk om vroeg. Andere huisartsen overlegden juist weer vaker met een fysiotherapeut of apotheker. Deze verschillen vormden de aanleiding om vijf wetenschappelijk onderbouwde zorgprogramma’s te ontwikkelen, inclusief betrouwbare meetinstrumenten om risicofactoren per patiënt in kaart te brengen. Zo komen alleen de patiënten met ernstige klachten in het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek of behandeling. De plannen zijn besproken met Zorg en Zekerheid die de financiering hiervan mogelijk maakt. Daarna konden we van start.”

Persoonlijk en effectief
Alle zorgprofessionals hebben een scholing gevolgd, zodat iedereen hetzelfde kennisniveau heeft. Apotheker Annemie de Koning nam ook deel aan dit traject: “We hebben allemaal hetzelfde doel: onze patiënten sneller en beter behandelen. De vijf zorgprogramma’s met meetinstrumenten helpen ons om risico’s goed in te schatten: soms is een injectie of operatie nodig, maar vaak ook niet. Bij iedere patiënt kijken we gezamenlijk wie welk deel van de behandeling uit het zorgprogramma uitvoert. Daarnaast overleggen we op vaste momenten hoe het verloop van de klachten is. Onze patiënten ervaren deze aanpak als prettig, want het is persoonlijk en effectief.”

Patiënten krijgen rol in nieuwe aanpak
Bijzonder is dat patiënten zelf een nadrukkelijke rol krijgen in de aanpak. “Die rol is voor iedere patiënt anders”, legt Myra de Jong uit. “We kijken niet alleen naar de klacht maar vooral naar de patiënt: hoe staat hij in het leven? Het advies is vaak om, naast de behandeling, ook meer te gaan bewegen. Als dat lastig is voor patiënten bieden we een mooie oplossing: de beweegtuin bij ons gezondheidscentrum. Andere patiënten krijgen een oefenprogramma dat ze eerst bij de fysiotherapeut en thuis uitvoeren en later zelfstandig. Door zelf actief betrokken te zijn bij het herstel, zijn mensen vaak sneller van hun klachten af. En dat is natuurlijk extra prettig.”

Ziekenhuis is enthousiast
Gezondheidscentrum Marne en Medisch Centrum Bankras in Amstelveen passen de nieuwe werkwijze toe. Ook ziekenhuis Amstelland is enthousiast en benieuwd naar de eerste resultaten voor zowel de patiënt, de betrokken gezondheidscentra als het ziekenhuis. Cijfers zijn nog niet beschikbaar maar als de pilot slaagt, kan deze werkwijze standaard breder worden ingezet, verwacht Zorg en Zekerheid. De eerste resultaten zijn in ieder geval veelbelovend.

(Foto: Shutterstock)

Bron: ZN

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *