NZa zet deregulering voor eerste lijn op agenda

NZa zet deregulering voor eerste lijn op agenda

Datum: 17 november 2014

verkeerslichten_deregulering_zorgenzDe Nederlandse Zorgautoriteit publiceert in een vandaag verschenen document hoe zij aankijkt tegen de mogelijkheden van minder regulering vanuit de overheid op de in rekening te brengen tarieven en/of prestaties in de eerstelijns zorgmarkten. Dat moet belemmeringen in het implementeren van innovatieve zorgvormen en het anders organiseren en betalen van zorg wegnemen.

In de eerstelijnszorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, farmacie, mondzorg en geboortezorg, gelden verschillende bekostigingsmethoden. Zo gelden voor de huisartsen en tandartsen maximumtarieven en zijn de prijzen vrij onderhandelbaar bij de fysiotherapeuten en apothekers.

Te veel een keurslijf
Het document schetst de wenselijkheid van deregulering in prestaties en tarieven, biedt een concreet stappenplan met toetsingscriteria en geeft een analyse op hoofdlijnen per deelmarkt. Het sluit af met een dereguleringsagenda.
Naast het wegnemen van belemmeringen voor nieuwe zorgvormen zouden zorgaanbieders en verzekeraars beter in staat gesteld moeten worden om in te spelen op de wensen van de consument en de lokale omstandigheden. Individueel maatwerk wordt belemmerd als partijen teveel in een keurslijf worden gedwongen.

Inkoopmacht versus verkoopmacht
Ter sprake komt ook een te grote inkoopmacht (marktmacht bij verzekeraars) waarover in de eerstelijnszorg wordt gesproken. Op het eventueel bestaan van een onwenselijk grote inkoopmacht kan de NZa ingrijpen vanuit het toezicht op de zorgplicht, markttoezicht en kwaliteitstransparantie. De NZa zal bijvoorbeeld de komende tijd in een aantal sectoren de zorginkoop 2015 analyseren om te bekijken of er door verzekeraars voldoende zorg is ingekocht om aan de zorgplicht te voldoen.

Verschuiving van regulering naar toezicht
Deregulering betekent in feite een verschuiving van regulering naar andere waarborgen voor bescherming van de consumentenbelangen, zo stelt de NZa. Afbouw van de tarief- en prestatieregulering betekent niet dat de NZa sectoren ‘loslaat’. Er zal juist in toenemende mate via het toezicht op zorgaanbieders én zorgverzekeraars oog zijn voor borging van de publieke belangen. Ook kan de NZa door het toevoegen van aanvullende ‘geboden’ bijvoorbeeld borgen dat vergelijkbaarheid van zorgprestaties voor consumenten blijft gehandhaafd. Hierbij is het van belang dat steeds een balans wordt gevonden tussen de rol van de overheid en de eigen verantwoordelijkheid van veldpartijen.

De signalering Deregulering eerstelijns zorgmarkten is hier te downloaden.

(Foto: Timurockart/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *