Hulpmiddelen: van eenheidsworst naar maatwerk

Hulpmiddelen: van eenheidsworst naar maatwerk

Datum: 3 juli 2017

Minister Schippers wil dat de patiënt meer keuze heeft in hulpmiddelen en dat deze zijn gebaseerd op diens behoeften. Elke patiënt moet het hulpmiddel krijgen dat het beste past bij zijn/haar persoonlijke situatie. Dus vraaggericht, waarbij kwaliteit en maatwerk voorop staan. Eenvoudig waar het kan, specifiek waar nodig.

Om dit te bereiken is minister Schippers vorig jaar gestart met een bestuurlijk overleg hulpmiddelen tussen patiënten, zorgverleners, apothekers, medisch speciaalzaken, zorgverzekeraars, overheid en fabrikanten.

Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg
Er is een “Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg” opgesteld. Daarin staat een beschrijving van goede hulpmiddelenzorg voor stoma, continentie en diabetes. Zo is voor iedereen inzichtelijk wat goede hulpmiddelenzorg is.

Kern is dat het hulpmiddel moet passen bij de behoeften van de patiënt. Naast de fysieke beperking moet ook rekening worden gehouden met iemands dagelijks leven, zoals werk, sport en andere activiteiten. Bovendien moet het voorschrijfproces transparant en doelmatig zijn, met een brede keuze voor de cliënt. Schippers noemt de uitkomst een mooi resultaat. “met echte winst voor patiënten: een passend hulpmiddel met voldoende keuzemogelijkheden”, stelt ze in haar brief aan de Tweede Kamer.

In openbaar register
Het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en de drie modules komen in het Register van Zorginstituut Nederland. Dit openbare register geeft de afspraken weer van zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars over goede en verantwoorde zorg. Voor zorgverzekeraars zijn de drie modules leidend voor de zorginkoop voor 2018. Patiënten kunnen hun zorgverzekeraar hierop aanspreken.

De modules voor stoma- en continentiehulpmiddelen worden binnenkort aangeboden. De module voor diabeteshulpmiddelen is reeds aangeboden. Bij deze module hebben partijen trouwens over  één punt geen overeenstemming bereikt, namelijk substitutie van bloedglucosemeters. Ze hebben het Zorginstituut gevraagd om op dit punt doorzettingsmacht in te zetten. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut neemt naar verwachting in augustus hierover een definitief besluit.

Implementatie
Het vastleggen van goede, verantwoorde zorg in modules is niet voldoende. De afspraken moeten ook sectorbreed worden ingevoerd en vertaald naar de praktijk van 2018. Daarom is een implementatieplan opgesteld. Om de voortgang te volgen en eventuele knelpunten snel op te lossen, neemt  het Zorginstituut de coördinatie voor de implementatie op zich.

Merkbare verbetering
Schippers vermeldt dat ze er alle vertrouwen in heeft dat iedereen er nu ook alles aan zal doen om te zorgen dat met deze afspraken de hulpmiddelenzorg voor de patiënt merkbaar verbetert.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *