Inzet van zorgverzekeraars: vernieuwing van zorg nodig

Inzet van zorgverzekeraars: vernieuwing van zorg nodig

Datum: 16 april 2018

Om te waarborgen dat goede zorg in ons land voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, moet het nodige veranderen in de manier waarop de zorg georganiseerd is. Niet het bestaande zorglandschap moet het uitgangspunt zijn, maar het kunnen voldoen aan de toekomstige vraag, binnen houdbare financiële kaders. Dat schrijven zorgverzekeraars in een brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het rondetafelgesprek over de hoofdlijnenakkoorden aanstaande maandag.

Zorgverzekeraars zetten zich graag samen met verzekerden/patiënten en zorgaanbieders in voor vernieuwing van de zorg. Te maken afspraken in het kader van hoofdlijnenakkoorden zullen zij steeds toetsen aan de vraag: helpen deze afspraken partijen hun rol binnen het stelsel – in het belang van de verzekerde/patiënt – optimaal te vervullen?

Het juiste perspectief
Het onlangs gepubliceerde rapport van de taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plek’ schetst volgens zorgverzekeraars het juiste perspectief voor de noodzakelijke veranderingen. Het is een inspirerend rapport dat laat zien dat er veel mogelijk is en gelukkig in de praktijk ook al heel veel gebeurt. Zichtbaar wordt dat er veel vernieuwing en creativiteit is in de zorg, maar ook dat problemen complex zijn en – afhankelijk van de situatie – om verschillende oplossingen vragen.

Innovatie niet via landelijke akkoorden
Ook zal iedereen die het rapport leest zich realiseren dat hier een enorme ambitie ligt die veel van alle partijen zal vragen en ook tijd zal kosten. Zorgverzekeraars denken dat innovatie van het zorglandschap zich niet laat realiseren via landelijke akkoorden. Wel kunnen akkoorden zorgen voor goede kaders en randvoorwaarden die de innovatie kunnen versnellen. Voorbeeld daarvan zijn de hoogstnoodzakelijke afspraken over standaardisatie van ICT en data-uitwisseling. Wanneer kaders en randvoorwaarden goed zijn ingevuld, kan de vernieuwing van de zorg door partijen decentraal ingevuld worden. Zorgverzekeraars zullen daarbij via de zorginkoop hun verantwoordelijkheid nemen.

De volgende elementen dienen wel een plaats te krijgen in de hoofdlijnenakkoorden:

  • Transparantie van kwaliteit;
  • Ongecontracteerde zorg;
  • Goede zorginkoop;
  • Regeldruk;
  • Situatie op de arbeidsmarkt.

Tot slot stellen de zorgverzekeraars vast dat de juiste zorg, op de juiste plek begint bij een goede samenwerking tussen partijen op decentraal niveau.

Lees ook: “De juiste zorg op de juiste plek: wie durft?”

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *