NZa: maak afspraken over waardegedreven zorg in hoofdlijnenakkoord

NZa: maak afspraken over waardegedreven zorg in hoofdlijnenakkoord

Datum: 20 april 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat er voor alle partijen in de zorg een taak ligt om regionale initiatieven te ontplooien die de kwalitatief goede zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Juist daar kan een hoofdlijnenakkoord aan bijdragen. Ook moeten partijen afspraken maken over waardegedreven zorg. Zet sterker in op kwalitatieve afspraken. Dat staat in een position paper van de NZa.

Door in de hoofdlijnenakkoorden afspraken te maken voor de komende vier jaar én om een fundament te leggen voor de jaren daarna, kan de goede zorg betaalbaar en toegankelijk blijven. Want knelpunten, zoals krapte op de arbeidsmarkt, zullen ook over vier jaar nog spelen. Daarom een op hoofdlijnen gedeelde gezamenlijke richting die kan rekenen op draagvlak. Waarin uiteraard ruimte blijft voor eigen initiatief van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerk te leveren en te innoveren in de regio. Omdat we met z’n allen vinden dat we de zorg kunnen verbeteren én de kostengroei kunnen dempen.

Sterker inzetten op kwalitiatieve afspraken
Volgens de NZa hebben de vorige hoofdlijnenakkoorden laten zien wat mogelijk is. In die hoofdlijnenakkoorden zijn afspraken gemaakt over de financiële groei van de verschillende sectoren. ‘De financiële afspraken vormden een uitgangspunt voor de sector en hebben zo bijgedragen aan een lagere groei. Zo kon in tijden van financiële crisis worden afgezien van de klassieke bezuinigingsopties, zoals ingrepen in het pakket of verlaging van de tarieven of macrokaders. De nieuwe akkoorden bieden mogelijkheden om nog steker in te zetten op kwalitatieve afspraken.’

Focus op waarden en zorg op de juiste plek
‘Het is aan de partijen die de akkoorden ondertekenen om samen invulling te geven aan de inhoud. Die wat ons betreft ook een bijdrage levert aan de financiële opgave.’ De NZa geeft twee suggesties die aansluiten op signalen uit de sectoren en op de agenda voor de zorg die partijen in de zorg in maart 2017 hebben opgesteld.
Voor alle sectoren geldt dat partijen afspraken kunnen maken over meer waardegedreven zorg. NZa: ‘Wat ons betreft zou de ontwikkeling naar een centraal punt moeten zijn in alle akkoorden. Maar de afspraken kunnen per sector verschillen. Gezamenlijk invulling geven aan meer transparantie van kwaliteit, gebaseerd op uitkomsten die er echt toe doen voor de patiënt, is daarvoor essentieel. Meetbare afspraken in de hoofdlijnenakkoorden, en daarmee ook commitment vragen van de betrokken partijen, biedt een basis om de komende jaren flinke stappen te zetten.’
Door in te zetten op waardegedreven zorg kunnen partijen invulling geven aan de financiële opgave. Door gebruik te maken van goede voorbeelden of ruimte te geven aan de sector voor nieuwe initiatieven. Door in te zetten op zinnige zorg of bepaalde zorg integraal vergoeden.

Extra aandacht voor zorg op de juiste plek
Daarnaast zetten verschillende partijen in op meer integrale zorg en zorg op de juiste plek. Gezien de sectorale insteek van de akkoorden, vergt dit extra aandacht. ‘Afspraken over zorg op de juiste plek, substitutie en taakherschikking, kunnen beter gemaakt worden als de betrokken partijen aan tafel zitten en helder is van wat van elkaar wordt verwacht. Het betekent een verplaatsing van zorg, waarbij verschillende zorgaanbieders, patiënt en zorginkoper zijn betrokken. Draagvlak is belangrijk. Want wat de ene zorgaanbieder gaat doen, zal de andere niet meer doen. De inzet is goede, passende, zorg voor de patiënt, dichtbij huis. Alleen zorg in de tweede lijn als het echt moet, maar in de eerste lijn als het kan. Daarbij zou niet de financiering van de instellingen of specifieke zorgaanbieders centraal moeten staan. Innovaties rondom monitoring en zorg op afstand en experimenten over de sectoren heen kunnen daaraan bijdragen . Concrete meetbare afspraken over verschuiving van zorg en over opschaling van reeds bestaande initiatieven kunnen het proces verder versnellen.’

Lees hier de position paper van de NZa.

Lees ook: ‘De zorg op de juiste plek: wie durft?’

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *