NZa: aanpak wachttijden en geven informatie door zorgverzekeraars kan beter

NZa: aanpak wachttijden en geven informatie door zorgverzekeraars kan beter

Datum: 22 augustus 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beoordeelt jaarlijks hoe zorgverzekeraars hun wettelijke taken en maatschappelijk rol uitvoeren en publiceert hierover in het Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018 (Zvw). Volgens de NZa hebben zorgverzekeraars hun werk in 2017 en de eerste helft van 2018 over het algemeen goed hebben gedaan. Wel blijven de aanpak van de wachttijden en de vindbaarheid van informatie belangrijke punten van aandacht. De NZa verwacht van zorgverzekeraars dat zij in de zorginkoopaandacht besteden aan de wachttijden. Ook moeten burgers informatie beter kunnen vinden.

De NZa concludeert dat voor de aanpak van de wachttijden zorgverzekeraars ook afhankelijk zijn van bijvoorbeeld zorgaanbieders en consumentenorganisaties.

Vindbaarheid informatie laat te wensen over
Zorgverzekeraars voeren hun wettelijke taken en maatschappelijke rol goed uit, aldus de NZa. Dat baseert de organisatie onder meer op het feit dat de informatieverstrekking aan burgers klopt. De informatie die zorgverzekeraars aan de telefoon en op hun websites verstrekken is juist en volledig.
De vindbaarheid van informatie over zorgverzekeringen voor de burger laat nog wel te wensen over. De juiste informatie is er inmiddels, maar deze zou in veel gevallen beter vindbaar kunnen zijn. De NZa spreekt zorgverzekeraars hierop aan en bekijkt op welke manier de vindbaarheid van informatie kan verbeteren.

Verzekeringsplicht
Daarnaast ziet de NZa dat zorgverzekeraars ook dit jaar iedereen accepteren die verzekeringsplichtig is. Het verbod op premiedifferentiatie wordt nageleefd, behalve in één geval waarin de NZa heeft opgetreden.
Ook hebben zorgverzekeraars hun financiële verantwoording voor de verevening al jaren goed op orde en voeren ze de wanbetalersregeling goed uit. Zorgverzekeraars publiceren tenslotte over het algemeen hun inkoopbeleid voor 1 april, zoals de NZa voorschrijft in zijn Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw.

Beter samenwerken bij aanpak wachttijden
Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgen dat hun verzekerden op tijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. Maar zorgverzekeraars kunnen dit niet alleen. Zorgaanbieders en consumentenorganisaties moeten ook een bijdrage leveren aan het oplossen van de wachttijdenproblematiek. Ze zullen nog beter moeten samenwerken, want ondanks alle inspanningen is er volgens de Nza nog niet overal het gewenste effect. In de geestelijke gezondheidszorg zijn de wachttijden niet gedaald.
De NZa verwacht van zorgverzekeraars dat ze in de zorginkoop aandacht besteden aan de wachttijden en heeft inmiddels controles uitgevoerd bij zorgverzekeraars. De uitkomsten daarvan worden nu geanalyseerd.

Reactie ZN
ZN (Zorgverzekeraars Nederland) geeft aan dat zorgverzekeraars werken met zorgbemiddeling. Patiënten kunnen hun zorgverzekeraar benaderen bij lange wachttijd en deze kijkt in en buiten de regio naar een mogelijkheid om de behandeling eerder te laten uitvoeren.

Lees hier het volledige rapport. 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *