Nieuwe stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in huisartsenzorg

Nieuwe stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in huisartsenzorg

Datum: 5 december 2019

Tot 1 februari 2020 kunnen huisartsen of hun organisaties een aanvraag indienen voor een stimuleringssubsidie 2020 vanuit het project ‘Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Dit geldt uitsluitend voor studenten die starten met de opleiding in september 2020. Maak hier gebruik van!

Voor het indienen van een aanvraag dient u te voldoen aan een aantal randvoorwaarden, zoals een eigen financiële bijdrage. De aanvraag wordt beoordeeld op verschillende criteria waaronder:
-volledig ingevuld aanvraagformulier
-projectplan
-begroting

Lees voor het indienen eerst de procedure en de randvoorwaarden en criteria.

Deadline
U kunt het aanvraagformulier samen met het projectplan vóór 1 februari 2020 sturen naar: beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Hulpmiddelen en informatiemateriaal
Voor het schrijven van het projectplan en het invullen van de aanvraag zijn hulpmiddelen beschikbaar:
-infographic Denkt u na over een VS of PA
-infographic Wat doen VS en PA in de huisartsenzorg
-infographic In vijf stappen naar een projectplan
-format inhoud projectplan
-infographic Overzicht VS en PA in de huisartsenzorg
-artikel Financiering VS of PA in de huisartsenpraktijk
filmpjes die laten zien wat de VS en PA doen in een huisartsenpraktijk
-hoofdstuk 3 uit rapport Praktijkvoorbeelden VS en PA in de eerste lijn

Beoordeling
Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. Bij een toekenning krijgt u ook bericht over de hoogte van het bedrag. Er is een beperkt budget beschikbaar. Hiermee worden zoveel mogelijk opleidingsplaatsen in Nederland gerealiseerd.

Aanvulling op huidige subsidieregeling
Deze stimuleringssubsidie is een aanvulling op de bestaande subsidieregeling van de hogeschool. De bedoeling is om huisartsen en hun organisaties zo een extra impuls te geven om op te leiden. Meer informatie over de subsidieregeling van de hogeschool kunt u vinden op de websites van de scholen die de opleiding tot VS en PA aanbieden.

Vragen?
Wilt u meer informatie stuur een e-mail beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl of bel 040 – 231 06 20.

(Foto: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *