Subsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

Subsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

Datum: 2 februari 2018

Voor 2018 én 2019 is er opnieuw stimuleringssubsidie voor huisartsen en huisartsenorganisaties die vanaf september 2018 een verpleegkundig specialist of physician assistant willen opleiden. Het betreft een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. De aanvraag moet voor 15 april worden ingediend.

De vraag naar zorg stijgt niet alleen de komende jaren, maar verandert ook sterk. De huisarts kan die stijgende en veranderende zorgvraag niet alleen opvangen, daarvoor is echt een team nodig. Juist met de inzet van de verpleegkundig specialist (VS) en/of physician assistant (PA) krijgen huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een goede manier om hun werk beter te kunnen sturen. Daarbij: met delegatie van taken naar hoogopgeleide professionals als de VS en PA, kan de huisarts ook nieuwe uitdagingen aan. Zie onderaan deze pagina twee uitgebreide filmpjes over de meerwaarde van de inzet van een PA en VS in de huisartsenpraktijk.

Tekort aan opleidingsplaatsen
Er zijn slechts weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werkzaam in huisartsenpraktijken of op huisartsenposten. Projectleider Emmy Derckx, KOH, ziet hiervoor een aantal redenen. “Deels is het de onbekendheid met deze functies. Wat doen deze professionals, hoe kunnen we ze goed in de huisartsenpraktijk inzetten? Grootste knelpunt is echter het tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De hbo-masteropleiding betreft een duale opleiding en – anders dan bij de aios huisartsgeneeskunde- wordt de huisarts(organisatie) dus werkgever. Ook moeten praktijken soms een investering doen in verbouwing o.i.d. Kortom: er zijn ook financiële drempels. VWS ziet het belang van de inzet van de VS en PA in de eerstelijnszorg en heeft daarom een stimuleringssubsidie in het leven geroepen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten van een VS en PA.” Haar dringend advies: “Maak daar gebruik van!”

Aanvraag indienen
De stimuleringssubsidie is onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.Op de site van KOH vindt u het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen. Voor het schrijven van het projectplan en het invullen van de aanvraag zijn op deze pagina ook enkele hulpmiddelen beschikbaar, zoals een skill mix analyse en een format voor een projectplan. U moet het formulier plus bijlagen vóór 15 april 2018 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Beoordeling
Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. Deze commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. Dit is namelijk afhankelijk van een aantal criteria. Voor deze ronde (start opleiding september 2018) is € 500.000,- beschikbaar. Met dit budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Nieuwe ronde in 2019
In januari 2019 opent de inschrijving voor het studiejaar dat start in september 2019.

Vragen?
Neem contact op met de projectleider Emmy Derckx: 040 231 06 20 of e.derckx@stichtingkoh.nl.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *