Infographic: verpleegkundig specialist en physician assistant in de huisartsenzorg

Infographic: verpleegkundig specialist en physician assistant in de huisartsenzorg

Datum: 20 juni 2018

Als kenniscentrum Taakherschikking wil KOH meer bekendheid geven aan de functies van de verpleegkundig specialist (VS)  en physician assistant in de huisartsenzorg en heeft een infographic hierover uitgebracht. Deze professionals kunnen heel goed worden ingezet in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenposten. Ze ontlasten de huisarts, die daardoor meer tijd heeft voor complexe zorgvragen. 

Op dit moment is slechts gemiddeld 9% van de ruim 3000 in ons land functionerende VS’en en PA’s werkzaam in de eerstelijnszorg. Dat wil zeggen: 10% verpleegkundig specialisten en 8% physician assistants. Daarbij scoort opvallend genoeg Zuid Holland het hoogst, met meer dan 20%.

Alle informatie gebundeld
Een gemiste kans en dat kan beter, vindt KOH. Dit kenniscentrum Taakherschikking probeert ze zoveel mogelijk informatie te bieden over de inzet van de VS en PA in de huisartsenzorg. Op de site van KOH staat alle informatie gebundeld. Daar vindt u ook de infographic, die is samengesteld aan de hand van de uitkomsten van een enquête onder de VS’en en PA’s in ons land, gehouden in het voorjaar 2018. Overigens zijn de verpleegkundig specialisten die in de ggz werkzaam zijn, daarin niet meegenomen.

Over KOH
KOH staat voor Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg. Een naam die deze organisatie in haar 15-jarig bestaan volop waar heeft gemaakt, als expert in zowel nascholing als in taakherschikking.

Zie ook het artikel op ZorgenZ KOH: expert in nascholing en taakherschikking

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *