Subsidie voor opleiden VS of PA in huisartsenzorg

Subsidie voor opleiden VS of PA in huisartsenzorg

Datum: 3 oktober 2018

Huisartsen en huisartsenorganisaties die vanaf september 2019 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden, kunnen tot 10 december 2018 een aanvraag indienen voor een financiële
tegemoetkoming in de opleidingskosten. Maak er gebruik van. 

De vraag naar zorg stijgt, maar verandert ook de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist of de physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg, maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort
Echter: er weken nog steeds weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders.

De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op de website van KOH. U kunt het formulier plus bijlagen vóór 10 december 2018 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Beoordeling
Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw
aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. De commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren vanuit het beschikbare budget.

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Meer informatie
Neem voor vragen of onduidelijkheden contact op met de projectleider Emmy Derckx, telefoon: 040 – 231 06 20. Of stuur een e-mail naar e.derckx@stichtingkoh.nl.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *