Dankzij digitalisering naar Next Level Zorg

Dankzij digitalisering naar Next Level Zorg

Datum: 30 december 2017

De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een kleine revolutie. Digitalisering maakt het mogelijk dat zorg steeds meer individueel maatwerk wordt, bijvoorbeeld met personalized medicine en het ondersteunen van een gezonde leefstijl. Met de nu beschikbare technologie zijn er veel mogelijkheden om de gezondheidszorg slimmer te organiseren en daarmee beter te maken én betaalbaar te maken houden. Maar, dat vraagt om een andere manier van (samen)werken.

Dat is de boodschap van het rapport: Vooruit met de zorg: beter, slimmer, menselijker. Daarin staat de gezamenlijke visie van VNO-NCW, MKB-Nederland en tal van (branche)organisaties in de zorg. Dit rapport is begin 2017 uitgegeven, maar de inhoud geldt ook voor 2018 en de komende jaren. Vandaar dat we er toch nog op wijzen.

Huidige stand van zaken in de zorg
Zij constateren tal van problemen. In Nederland willen we dat de zorg voor iedereen toegankelijk is en van goede kwaliteit. De collectief gefinancierde zorg samen kost iedere volwassene Nederlander zo’n 5.400 euro per jaar en dat bedrag neemt jaarlijks toe. Een eenzijdige focus op volume- en kostenbeheersing niet toekomstbestendig. Daarbij hebben mensen het gevoel dat niet iedereen altijd het beste in onze zorg krijgt. Werkenden in de zorg vinden dat ze vanwege doorgeslagen bureaucratie onvoldoende tijd aan hun patiënt kunnen besteden. Zij voelen zich niet altijd gewaardeerd en maken zich zorgen dat de menselijke maat verloren gaat. Ten slotte staan er nieuwe spelers op (de Apples van deze wereld) die straks meer van uw gezondheid en gedrag afweten dan uzelf of uw huisarts.

Op weg naar Next Level Zorg
Marktwerking is geen doel op zichzelf. Excellente, toegankelijke én betaalbare gezondheidszorg, met voldoende keuzevrijheid voor de patiënt, is dat wel, stellen de opstellers van het rapport vast. Een nieuwe benadering vinden ze cruciaal: voortbouwend op de sterkten van het systeem, deze verduurzamen en effectief gebleken innovaties sneller tot de norm maken.
Dat vereist een andere manier van (samen-)werken, over de grenzen heen kijken  en schotten in de zorg weghalen, om te kijken hoe nieuwe decentrale initiatieven verder kunnen komen. Dat vraagt soms om over het eigen belang heen te stappen, en de behoefte van de patiënt centraal te stellen. Met slim investeren, meerjarig commitment en samenwerking in bijvoorbeeld concrete grensverleggende projecten.

De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een kleine revolutie

Géén stelselherziening, maar investeren in een ‘next level’ gezondheidszorg, waarin samenwerking, innovatie en preventie meer vanzelfsprekend wordt. ‘Next level’ zorg betekent ook ruimte voor ondernemerschap en verdienkansen.

Vier grote transformaties
Digitalisering en nieuwe technologieën veranderden de laatste jaren ons dagelijkse leven. De grootste veranderingen gaan echter nog komen: ook voor de gezondheidszorg. De gezondheidszorg staat aan de vooravond van tenminste vier grote transformaties, die vooral door digitalisering mogelijk worden gemaakt, namelijk
– van healthcare naar homecare: zorg van ziekenhuis naar huis
– van generieke zorgoplossingen naar individueel maatwerk
– van reparatiegeneeskunde naar preventieve gezondheidszorg
– wegnemen van beperkingen (denk aan exoskeletten, bio-elektronica)

Geen hogere lasten
Het rapport gaat verder met een uitgebreide toelichting in op deze transformaties, met voorstellen voor de wijze van uitvoering en – vooral –  financiering.  Uitgaande van de randvoorwaarde dat de totale premiedruk niet toeneemt. Oftewel: géén hogere lasten voor zorgverzekerden en werkgevers. Een uitgangspunt waar iedereen zich dus in kan vinden.

(Foto’s: uit het rapport)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *