12 miljoen subsidie voor e-health startups

12 miljoen subsidie voor e-health startups

Datum: 7 september 2017

De rijksoverheid vindt verdere ontwikkeling van e-health van groot belang. Daarom verbreedt ze de subsidiering van e-health startups via de subsidiemodule seed capital technostarters. Er komt zes miljoen euro vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en hetzelfde bedrag vanuit het ministerie van Economische zaken. In totaal dus 12 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend t/m 16 oktober 2017.

De subsidie wordt indirect verleend via een geldlening. De regeling maakt deel uit van een initiatief om de toegang tot risicokapitaal voor startups met innovatieve e-health toepassingen te vereenvoudigen. Het gaat om een wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met een tender voor de seed capital module voor e-health.  Deze is recent gepubliceerd in de Staatscourant. Artikel 3.10.2. luidt nu: ‘De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een startersfonds voor het uitvoeren van een fondsplan, waarbij minimaal 50 procent van het investeringsbudget bestemd is voor het verkrijgen van participaties in ‘eHealth technostarters’.

E-health noodzakelijk voor vernieuwing zorg
De subsidies past in het kader van het stimuleren van de innovatiekracht in Nederlandse topsectoren. Binnen de topsector Life Sciences & Health (LSH) doen zich nieuwe kansen voor op het gebied van ICT en met name op het gebied van e-health. Volgens EZ zijn deze innovaties belangrijk voor de noodzakelijke vernieuwing van de gezondheidszorg.  Zoals: toepassingen waarbij zorgverleners en patiënten digitaal met elkaar kunnen communiceren; applicaties die patiënten helpen goede keuzes te maken over hun behandeling; of bijvoorbeeld sensoren in huis die melding maken wanneer een oudere valt of dreigt uit te drogen. Deze toepassingen kunnen oplossingen bieden voor uitdagingen in de zorgsector, zoals vergrijzing, kostenstijgingen en meer eigen regie.

Investeren in technostarters e-health
Vanuit innovatieve startups zijn diverse e-health toepassingen ontwikkeld op lokaal of regionaal niveau. Het lukt echter vaak niet om deze toepassingen op te schalen. Extra risicokapitaal gericht op de e-health sector kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Een financiële impuls moet ervoor zorgen dat investeerders sneller in e-health technostarters investeren. Ons land beschikt met de subsidiemodule seed capital technostarters volgens EZ al over een succesvol instrument. Deze maakt het mogelijk om subsidie te verstrekken in de vorm van een geldlening voor de financiering van beginnende ondernemingen die technisch of creatief innovatief van aard zijn (de technostarters). De subsidie wordt niet rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt, maar aan investeringsfondsen (startersfondsen) die met risicokapitaal participeren in ondernemingen van technostarters.

Lees verder in het artikel van Martijn Kregting, redactie ICT & Health.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *