Nederlandse zorg vergeleken met Europese landen

Nederlandse zorg vergeleken met Europese landen

Datum: 10 juli 2018

De gezondheid van de Nederlandse bevolking komt op hoofdlijnen overeen met die van verschillende buurlanden. Wel is de levensverwachting van mannen in ons land hoger en dat van vrouwen juist minder hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en het ministerie van VWS. Daarin is de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland zijn vergeleken met die van elf Europese landen met een vergelijkbare economie en cultuur.

De uitkomsten zijn gebundeld in het rapport ‘Het Nederlands gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief’. Enkele gegevens: Nederland is vergelijkbaar met de buurlanden voor onder andere de sterfte aan beroerte (herseninfarct en hersenbloeding), het percentage mensen met overgewicht en het percentage jongeren dat alcohol gebruikt.

Ook zijn er verschillen. De levensverwachting in ons land bij mannen is hoger dan in de meeste andere landen, terwijl vrouwen in Nederland relatief minder oud worden. Verder sterven in Nederland relatief meer mensen aan kanker en relatief minder aan bepaalde hart- en vaatziekten. Wat preventie betreft, ligt er een taak voor Nederland om het relatief hoge percentage rokers te verminderen en de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan.

Vergelijkbaar niveau
Voor de gezondheidszorg is onder andere gekeken naar de kwaliteit en toegankelijkheid van medische zorg, langdurige zorg en preventie. In ons land is de kwaliteit en toegankelijkheid van de medische zorg over het algemeen beter of van een vergelijkbaar niveau ten opzichte van de andere landen. Over de kwaliteit en toegankelijkheid van de langdurige zorg zijn minder bruikbare gegevens beschikbaar om een goede vergelijking te kunnen maken.

Langdurige zorg bij ons duurder
De zorguitgaven van Nederland zijn net als in de meeste andere landen hoog. Daarbij is het aandeel van de langdurige zorg (waaronder een groot deel van de ouderenzorg) in ons land groter dan in andere landen. Dat valt op, aangezien Nederland in verhouding tot de andere landen minder is vergrijsd. Omdat de vergrijzing in Nederland de komende jaren ook nog sneller zal toenemen dan in andere landen, wordt het een uitdaging om iedereen in de toekomst goede, toegankelijke en betaalbare zorg te bieden.

Staat van Volksgezondheid en Zorg
De cijfers van het onderzoek zijn ontleend aan publicaties van enkele internationale organisaties en aan de Staat van Volksgezondheid en Zorg (StaatVenZ). Op www.StaatVenZ.nl staan betrouwbare, eenduidige en actuele cijfers over de volksgezondheid en zorg in Nederland.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *