Cijfers, trends en toekomst van de zorg

Cijfers, trends en toekomst van de zorg

Datum: 20 november 2017

De ‘Stand van de zorgmarkten 2017’ toont aan hoe de zorg ervoor staat in 2017. Met de belangrijkste cijfers, feiten, trends en ontwikkelingen per afzonderlijke zorgsector. De uitgave benoemt ook de uitdagingen voor 2018.

De ‘Stand van de zorgmarkten 2017’ is uitgegeven door de NZa. Het is een fraai vormgegeven digitaal document, boordevol actuele gegevens. Gelardeerd met foto’s, grafieken, infographics en videofilmpjes als aanvulling op de teksten. Hieronder staan enkele gegevens uit het document vermeld.

Zorguitgaven en kosten eerste lijn
Tussen 2006 en 2012 stegen de zorguitgaven met gemiddeld 6,3% per jaar. Tussen 2012 en 2017 is deze groei teruggebracht tot circa 1,4%. Voor 2018 wordt een groei van de zorguitgaven verwacht van circa 5,4%.

Ruim 30% van de totale uitgaven aan zorg uit het basispakket wordt besteedt aan de eerstelijnszorg. De kosten stegen de afgelopen jaren flink: van € 8,8 miljard in 2012 tot € 12,7 miljard in 2015. De invoering van de basis-ggz en de overheveling van de wijkverpleging zijn de belangrijkste oorzaken voor de stijging. Naar verwachting zet deze stijging door.

Wijkverpleging
In 2017 is naar ruim 85% van de aanbieders van wijkverpleging gecontracteerd. De contracteergraad is vergelijkbaar met andere sectoren in de eerstelijnszorg. Bijna alle wijkverpleegkundige zorg (93%) wordt ingekocht in de vorm van integrale tarieven. Deze bieden ruimte voor maatwerk. Dat kan een uurtarief zijn, maar sommige verzekeraars spreken ook een dag- of maandtarief af met zorgaanbieders.

De NZa zoekt met de wijkverpleegkundigen naar mogelijkheden om de zorg in de wijk rondom de cliënt te organiseren. Niet de verschillende zorgdomeinen moeten centraal staan, maar de behoefte aan zorg van cliënten. De bekostiging moet daarbij aansluiten. Het document bevat een animatie met informatie over de plannen voor de bekostiging in de wijkverpleging.

Integrale geboortezorg
In 2017 zijn acht regio’s overgestapt op een vorm van integrale bekostiging van geboortezorg. Integrale geboortezorg is een vergaande vrijwillige samenwerking tussen zorgaanbieders die een zwangere vrouw begeleiden, met een centraal dossier van de zwangere. Integrale bekostiging is vrijwillig en bestaat naast monodisciplinaire bekostiging van eerstelijns verloskundige zorg, tweedelijns verloskunde en kraamzorg. De NZa monitort in 2017 en 2018 de effecten van deze samenwerking.

Samen Oud
Samen Oud biedt een integraal zorgprogramma voor thuiswonende 75-plussers, met zorg of diensten vanuit een geïntegreerd zorg- en welzijnsnetwerk. Dit zorgprogramma wordt uitgevoerd door een Ouderenzorg Team onder leiding van een huisarts. Het team bestaat verder uit een specialist ouderengeneeskunde en twee casemanagers (een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur). Het doel is dat ouderen zo lang als mogelijk en wenselijk is, zelfstandig thuis kunnen wonen. Zie ook het filmpje in het document over dit programma.

Veel sectoren zijn toe aan een nieuwe manier om de zorg te bekostigen

Naar een andere organisatie, verantwoording en financiering
De NZa vindt dat er een andere organisatie van zorg moet komen, gezien het toenemend aantal mensen met chronische ziekten en steeds meer thuiswonende ouderen. Doe zorg met dichtbij huis, in netwerken, met verschillende zorgdisciplines. De regels voor het registreren en declareren van zorg moeten beter: eenvoudiger, praktischer, handiger. 

Wat betreft de financiering zijn veel sectoren toe aan een nieuwe manier om de zorg te bekostigen. Hiervoor werkt het onvoldoende om alleen de kosten uit het verleden als uitgangspunt te nemen voor de bekostiging. Daarom werkt de NZa samen met zorgprofessionals, zorgverzekeraars, experts en vertegenwoordigers van patiënten aan nieuwe bekostigingsvormen.

En nog veel meer
De NZa-uitgave gaat verder in op de actuele ontwikkelingen, zoals preventie, de uitvoering en bekostiging van e-health (waaronder ook een filmpje van e-health in de huisartsenpraktijk), samenwerking in de acute zorg, aanpak wachttijden in de ggz. Ook zijn er filmpjes die ingaan om veelgestelde vragen en nog veel meer. Kortom: een document waarvan iedereen die in de zorg werkt, eigenlijk kennis van moet nemen.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *