Voorjaar 2015: visie op zorg in krimpregio

Voorjaar 2015: visie op zorg in krimpregio

Datum: 19 november 2014

krimpregio_zorgenzHet vergt het ministerie van VWS meer tijd om de visie op curatieve zorg in een krimpregio te ontwikkelen. Omdat de Tweede Kamer vroeg ook de eerste lijn in de nota over de krimpregio een plaats te geven, is het wachten nu op twee analyses: van RIVM over SEH en van NIVEL over het eerstelijns aanbod.

In de monitor van het RIVM wordt de beschikbaarheid van basis spoedeisende hulpposten (SEH’s), profiel SEH’s voor complexere zorgstromen en huisartsenposten in beeld gebracht zal worden. Het doel is om een actueel overzicht te hebben van de SEH-functies in Nederland, zodat daarmee ook een analyse van de bereikbaarheid kan worden gemaakt. Op basis van deze monitor ontstaat inzicht in de beschikbaarheid van cruciale acute zorg in de krimpregio. Het RIVM zal deze monitor in het voorjaar van 2015 opleveren.

Vraag en aanbod
Aan het NIVEL is gevraagd om jaarlijks te monitoren of het aanbod van eerstelijnszorg beantwoordt aan de lokale vraag naar zorg in de krimpregio. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestaande databases met het aanbod van huisartsen, huisartsenposten, verloskundigen etc. Op basis van landelijke cijfers van zorgregistraties wordt de lokale zorgvraag geraamd, en worden vraag en aanbod met elkaar vergeleken. Als er signalen zijn dat in bepaalde regio’s tekorten dreigen te ontstaan dan zullen zorgverzekeraars hiermee aan de slag moeten in
het kader van hun zorgplicht. De eerste monitor van het NIVEL wordt begin 2015 verwacht.

(Foto: Higyou/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *