Minder variatie in zorgverzekeringen

Minder variatie in zorgverzekeringen

Datum: 29 juni 2018

De zorgverzekeringsmarkt is volstrekt ondoorzichtig. Er zijn 55 verschillende standaard basisverzekeringen. Dat is al veel. Maar: er zijn in ons land ongeveer 51.000 (!) verschillende collectieve zorgverzekeringen. Goed vergelijken is dus nagenoeg onmogelijk. Minister Bruno Bruins wil dat zorgverzekeraars zorgen voor meer transparantie, onder andere door precies aan te geven op welke standaardpolis elke collectiviteit gebaseerd is.

Zorgverzekeraars moeten hun aanbod meer onderscheidend maken. De NZa gaat intensiever controleren op de transparantie-eisen. Bruins: ‘Het mes moet in het enorme aantal van 51.000 verschillende polissen. Daar wordt immers niemand beter van’.

De theorie en de praktijk van de collectiviteit
Het idee achter collectiviteiten is dat verzekeraars voor een specifieke groep verzekerden gericht bepaalde zorg inkopen. Hierdoor moet de zorg voor deze groep doelmatiger en beter worden. De besparing die hiermee in theorie gehaald kan worden, mag in de vorm van een korting van maximaal 10% worden teruggegeven aan deze groep verzekerden.
In de praktijk blijkt van specifieke inkoop of zorginhoudelijke afspraken echter geen sprake. De korting voor een collectiviteit wordt niet behaald door inkoopvoordeel, maar door een opslag op de oorspronkelijke premie. De korting is daarmee een sigaar uit eigen doos. Bovendien is de collectiviteit identiek aan de gewone verzekering zonder korting.

Halvering maximale wettelijke korting
Minister Bruins wil dat zorgverzekeraars een einde maken aan deze fictieve korting. Zij mogen de collectieve zorgverzekeringen niet langer gebruiken als marketinginstrument. De minister halveert daarom per 2020 de maximale wettelijke korting die verzekeraars mogen geven voor een collectiviteit van 10% naar 5%. Ook verplicht de NZa verzekeraars om duidelijk aan te geven op welke van de 55 ‘modelovereenkomsten’ een collectiviteit gebaseerd is. Het moet daarmee voor de verzekerden direct duidelijk zijn over welke polis het gaat, zodat de verzekerde eenvoudiger alternatieven kan vergelijken.

Reactie ZN
Zorgverzekeraars nemen de oproep ter harte om de transparantie van hun polisaanbod verder te vergroten en de toegevoegde waarde van afzonderlijke polissen beter inzichtelijk te maken voor hun verzekerden. Dat zegt Zorgverzekeraars Nederland in een eerste reactie .

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *