KPMG: Financiering blokkeert nieuwe vormen van zorg

KPMG: Financiering blokkeert nieuwe vormen van zorg

Datum: 6 juni 2016

stethoscoop_smartphone_zorgenzHet financieringssysteem in Nederland is niet ingesteld op belangrijke vernieuwingen in de zorg. Vooral het verplaatsen van een deel van de zorg naar de patiënt thuis, komt door de wijze van financieren moeizaam van de grond. Deze conclusie trekt KPMG op basis van haar jaarlijkse onderzoek ‘Wie doet het met wie’ naar allianties in de Nederlandse ziekenhuiswereld.

“Door de inzet van nieuwe technologie, waardoor de patiënt thuis gemonitord en behandeld kan worden, ontstaat meer toezicht op de situatie van de patiënt. Hiermee vervalt echter een flink deel van het reguliere poliwerk bij de ziekenhuizen, waardoor verdiensten vervallen”, zegt Anna van Poucke, sectorleider KPMG Health. Ze noemt dit het belangrijkste obstakel voor dit soort nieuwe ontwikkelingen. “Het financieringssysteem is niet ingesteld op deze veelbelovende vormen van nieuwe zorg. Aanbieders worden er zelfs financieel op afgerekend. Dat betekent dus dat de ziekenhuizen geen enkele prikkel hebben om aan deze ontwikkelingen mee te werken. Omdat de kwaliteit van de zorg omhoog gaat en de kosten omlaag, is het van groot belang dat zorgverzekeraars en overheid hiervoor op korte termijn oplossingen vinden.”

Vooral voor chronische zorg meer innovatie nodig
Vooral voor de chronische zorg in Nederland is volgens Van Poucke een bredere vorm van innovatie nodig. Van Poucke: “Dit soort zorg vindt steeds vaker bij de patiënt thuis plaats. Op dit moment zien we hiervan al voorbeelden. Zo worden patiënten met COPD in een samenwerkingsverband met het Slingeland Ziekenhuis, Sensire en Focuscura op dagelijkse basis thuis gemonitord. Door deze ThuismeetService is bij deze patiënten het aantal polikliniek bezoeken en heropnames met bijna 30% afgenomen. Zij voelen zich zelfstandiger en ervaren minder klachten.”

Polygamie wordt de norm
“Ziekenhuizen zullen dan ook steeds meer samenwerkingsverbanden aangaan met andere partijen, zoals farmaciebedrijven, life-science bedrijven, bedrijven op het gebied van kennismanagement en IT-leveranciers.” Dat betekent dat polygamie de norm wordt in de ziekenhuiswereld. Wat voor allianties dat zijn, hangt af van de positie die het ziekenhuis in het nieuwe zorglandschap nastreeft. Essentieel is echter dat ieder ziekenhuis een concrete samenwerkingsstrategie ontwikkelt die gekenmerkt wordt door intelligent insourcing, innovative development en integrated delivery.”

Deur ziekenhuis staat wijd open
Uit het jaarlijkse KPMG-onderzoek ‘Wie doet het met wie’ naar allianties in de Nederlandse ziekenhuiswereld blijkt dat het aantal ziekenhuizen vorig jaar verder is afgenomen, van 97 begin 2014 tot 88 eind 2015. Begin 2009 telde Nederland nog 116 zelfstandige ziekenhuizen. Ondanks deze daling blijft het aantal locaties stabiel. Van Poucke: “Wel zijn veel ziekenhuizen druk bezig met het aanscherpen van de locatieprofielen, de aard van de zorg die op een locatie wordt aangeboden. De grootste verschuivingen betreffen de klinische functies en interventies. Deze worden niet langer op alle locaties aangeboden. Met de poliklinieken zal naar verwachting het minst worden geschoven. Slechts 22% van de onderzochte ziekenhuizen maakt hier melding van. Dat betekent dat de deur van de ziekenhuizen voor de burger wijd open blijft staan.”

Gespecialiseerde zorg verbetert
Vergeleken met 2015 ziet KPMG een aantal kernfuncties van de ziekenhuizen, zoals interventies, spoedeisende hulp en intensive care. Een aantal medisch ondersteunende diensten verschuiven. “Het betekent dat dit soort complexe functies zich meer en meer op een beperkt aantal locaties concentreert. Een positieve ontwikkeling, omdat dit soort specialismen zich op deze manier steeds verder ontwikkelt en de gespecialiseerde zorg in Nederland steeds beter wordt”, aldus Van Poucke.

Ga hier naar de belangrijkste conclusies uit het KPMG-onderzoek.

(Foto: Wave Break Media/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *