Kansen versterking zelfredzaamheid ouderen liggen vooral in sociaal domein

Kansen versterking zelfredzaamheid ouderen liggen vooral in sociaal domein

Datum: 9 juli 2018

Er zijn meer ouderen en zij wonen steeds langer thuis. In 2008 is het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) opgezet, om de zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen te verbeteren en de wetenschappelijke onderbouwing ervan te versterken. De Gezondheidsraad heeft de internationale stand van wetenschap vergeleken met de uitkomsten van het NPO en komt met onderzoeksaanbevelingen. ‘Richt nieuw onderzoek vooral op sociaal domein’. 

In haar advies ‘Zelfredzaamheid van ouderen’ gaat de Gezondheidsraad in op de bevindingen. Ze stelt dat wetenschappelijke onderzoek naar goede interventies weinig significante uitkomsten oplevert. De doelgroep van het onderzoek is vaak te heterogeen en de methoden zijn niet altijd geschikt om effecten aan te tonen van complexe interventies. Bovendien gaat het vaak om medische interventies, terwijl op dit terrein weinig winst meer te halen valt.

Kansen vooral in sociaal domein
De Gezondheidsraad adviseert nieuw onderzoek vooral te richten op het sociale domein. Vooral daar liggen onbenutte kansen voor het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen. Om te achterhalen wat effectieve interventies zijn om ouderen langer thuis te laten wonen, is aanvullend onderzoek nodig. Dat moet  zich dan vooral richten op groepen die extra risico lopen op verlies van zelfredzaamheid. En het onderzoek moet aansluiten bij de vragen die in de praktijk leven en bij de behoeften van ouderen zelf.

Drie groepen verdienen speciaal aandacht:
– ouderen met weinig hulpbronnen (zoals een beperkt sociaal netwerk);
– ouderen die kampen met tijdelijke kwetsbaarheid door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of verlies van een partner;
– zeer kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van intensieve thuiszorg.

Investeren in kennis en samenwerking
De Raad beveelt de minister van VWS aan te investeren in de opbouw en uitwisseling van kennis en de bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen. De netwerken die zijn ontstaan in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg kunnen een basis vormen voor de samenwerking tussen zorgprofessionals, kennisinstellingen en beleidsmakers.

Relevante informatie voor beleid
Minister De Jonge noemt in zijn brief aan de Tweede Kamer de analyse en aanbevelingen van de Gezondheidsraad zeer relevant voor zijn beleid.  In het kennisprogramma Langdurige zorg en ondersteuning, zal lering worden getrokken uit de bevindingen. In het laatste kwartaal van 2018 informeert hij de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur langdurige zorg en ondersteuning.

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *