Blokhuis wil vaccinatie voor ouderen tegen pneumokokken

Blokhuis wil vaccinatie voor ouderen tegen pneumokokken

Datum: 16 oktober 2018

Om ouderen beter te beschermen tegen pneumokokkenziekte adviseert de Gezondheidsraad om
60-plussers te vaccineren tegen pneumokokken. De eerste vaccinatie zou volgens de Raad moeten plaatsvinden bij 60 jaar, met herhaling op 65, 70 en 75 jarige leeftijd. Dit leidt dit tot een aanmerkelijke vermindering van de sterfte en ziektelast door pneumokokken.

De grens wordt bij 75 jaar gelegd omdat er volgens de Gezondheidsraad onvoldoende bewijs is over effectiviteit bij ouderen boven de 80.

Staatssecretaris Paul Blokhuis is voornemens om het advies van de Gezondheidsraad over te nemen, mits dit uitvoerbaar en betaalbaar is. Hij schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer: “Net als bij kinderen vind ik het belangrijk dat ook ouderen zo goed mogelijk beschermd worden tegen ernstige infectieziekten. Met pneumokokkenvaccinatie bij ouderen kan ernstige ziektelast worden voorkomen. Daarbij deel ik het oordeel van de Gezondheidsraad dat deze vaccinatie voor alle ouderen die daar gebruik van willen maken in gelijke mate beschikbaar dient te zijn.

Uitvoerbaar en betaalbaar
De uitvoering zou kunnen worden gedaan door de GGD of door huisartsen. Wat betreft de betaalbaarheid schrijft Blokhuis dat op dit moment nog geen inzicht is in de kosten van het programmatisch aanbieden van pneumokokkenvaccinatie voor ouderen. Hij verzoekt het RIVM om te komen met een reële inschatting van de kosten.

Nu voor eigen rekening
Blokhuis besluit zijn brief dat ouderen die momenteel een vaccinatie tegen pneumokokken willen hebben, dit voor eigen rekening kunnen laten doen door de huisarts of bij de GGD. De kosten van de vaccinatie zijn ongeveer 21 euro voor het vaccin en daar komen nog de kosten voor apotheek en toediening bij.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *