Factsheet aanbod programma Langer Thuis

Factsheet aanbod programma Langer Thuis

Datum: 11 april 2019

Alle ouderen moeten langer thuis wonen, ook als het wat minder gaat en ze kwetsbaar zijn. Dat is het van belang dat dat gebeurt met de voor hen best mogelijke kwaliteit van leven. Dat vereist de juiste ondersteuning. Deze wordt, naast het persoonlijke netwerk, veelal geboden door lokale en regionale organisaties. Het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS ondersteunt deze partijen. 

Het programma is gericht op zorgverleners, zorgaanbieders, sociale wijkteams, welzijnswerkers, gemeenten, woningcorporaties en verzekeraars. De overheid stelt tot 2021 ruim € 340 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van dit programma gesteld. Dit is bedoeld voor maatregelen voor drie onderdelen:
– goede ondersteuning en zorg thuis
– ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
– een geschikte woonsituatie voor ouderen
Ook heeft het programma als doel om bestaande projecten op deze onderwerpen te helpen versnellen.

Schematisch overzicht
Dat klinkt allemaal mooi, maar wat houdt het concreet in, wat is er al ontwikkeld en wat staat in de planning? Om dat aan te geven, is er een factsheet uitgebracht, met een schematisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van het programma Langer Thuis. Daarin staan alle regelingen opgenomen op deze drie onderdelen: waarvoor deze zijn bedoeld, voor welke doelgroep, waar meer informatie te vinden is en de planning.

Meer informatie
Bekijk de video over het Langer Thuis, met toelichting over de doelen van dit programma.
Zie ook de Informatie van de Rijksoverheid over het Programma Langer Thuis
Of lees het artikel op ZorgenZ: Ambitieus Plan van Aanpak Programma Langer Thuis

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *