Sterke en zwakke punten Gezondheidsraad

Sterke en zwakke punten Gezondheidsraad

Datum: 9 februari 2018

Is de Gezondheidsraad voldoende toekomstbestendig? Die vraag stond centraal in de evaluatie die onlangs is uitgevoerd door een externe commissie. Het antwoord luidt: Ja, er is zeker een plek voor dit adviesorgaan. Maar ze noemt tegelijk ook een aantal zwaktes en verbeterpunten. 

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat regering en parlement adviseert over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheidsonderzoek.
De commissie concludeert dat de Gezondheidsraad groot gezag heeft. Ze stelt dat het werk van de raad een goede doorwerking heeft in beleid en maatschappij. De commissie is van mening dat er juist in de huidige tijd met snelle ontwikkelingen een plek is voor een adviesorgaan als de Gezondheidsraad, met een sterk wetenschappelijk profiel, dat transparante en toegankelijke adviezen produceert.

Zwakte is de lange doorlooptijd
Tegelijkertijd constateert de commissie dat de lange doorlooptijd van adviezen een belangrijke zwakte is. Slagvaardig kunnen reageren op ontwikkelingen is van belang. Er zijn veranderingen nodig in de organisatie nodig om de werkwijze van de Gezondheidsraad aan te passen aan de eisen van deze tijd. De commissie doet aanbevelingen om het wetenschappelijke profiel te koesteren en de werkwijze en interne organisatie van de raad en het secretariaat te vernieuwen.

Doelen voor komende jaren
De Gezondheidsraad heeft het advies opgenomen in een rapport dat deze week naar de Tweede Kamer is verstuurd. Daarin stelt de raad dat ze achter de visie van de evaluatiecommissie staat dat het wetenschappelijke profiel van de raad bestendiging verdient. De Gezondheidsraad ontleent daaraan haar gezag. Tegelijkertijd onderschrijft ze de aanbevelingen van de commissie om duidelijk te rapporteren waar de stand van wetenschap ophoudt en de normatieve afweging begint en transparanter te verantwoorden welke methoden zijn gebruikt.

Als belangrijkste doelen voor de komende jaren noemt de Gezondheidsraad: behouden en versterken van haar positie  als wetenschappelijk adviesorgaan, bekorten van de doorlooptijd, versterken van de interne organisatie van de raad en bouwen aan een responsief en innovatief wetenschappelijk secretariaat. Al met al aanzienlijke uitdagingen. Ze vertrouwt erop daardoor in de toekomst slagvaardiger, maar wel even gedegen als nu, te kunnen adviseren over gezondheidsvraagstukken.
Minister de Jonge schrijft in zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer binnenkort te komen met een beleidsreactie.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *