Meer aandacht voor preventie bij ouderen

Meer aandacht voor preventie bij ouderen

Datum: 27 maart 2016

preventie_bij_ouderen_zorgenzStaatssecretaris Van Rijn heeft het eindrapport ‘Ouderen en Preventie’ verstuurd naar de Tweede Kamer. In een bijgaande brief geeft hij de vervolgstappen aan in de preventie voor ouderen. “Want juist onder ouderen is er een kwetsbare en risicovolle groep mensen waar met preventie gezondheidswinst valt te behalen”, zo is zijn overtuiging.

Van Rijn stelt dat de noodzaak van preventie bij ouderen sterk persoonlijk bepaald is. Daarom vindt hij een lokale gemeentelijke aanpak is van belang. Zo kan maatwerk worden aangeboden. “Want”, zo schrijft hij, “gemeenten staan het dichtst bij de burger en weten wat er leeft. De decentralisaties stellen gemeenten in staat om preventie van ouderen te bundelen en efficiënt aan te bieden. Met een verbinding van versnipperde initiatieven.  Een lokale aanpak helpt om ouderen vitaal te houden en langer thuis te kunnen laten wonen.” Om gemeenten beter toe te rusten, heeft hij het RIVM gevraagd aanbevelingen op te stellen voor gemeenten en professionals voor een optimale inzet van preventie.

Databank en quick scan bij RIVM
Het Centrum Gezond Leven van het RIVM beheert een databank met effectieve interventies. Met een opdracht aan het RIVM wil Van Rijn dat het aantal effectieve interventies gericht op ouderen toeneemt en worden opgenomen in deze databank. Van Rijn stelt hiervoor aanvullende financiering beschikbaar. In de brief vermeldt hij overigens niet om welk bedrag het gaat.
Ook gaat het RIVM een quick scan uitvoeren om inzicht te krijgen welke type interventies het meeste effect hebben op het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het gaat hierbij vooral om interventies gericht op tabak, overgewicht en alcohol. Met de uitkomsten van deze quick scan zal Van Rijn in het tweede kwartaal van 2016 verdere vervolgstappen bepalen.”

NPO en Alles is gezondheid
Hij wijst op de programma’s Nationaal Programma Preventie en Alles is gezondheid. Daarbinnen worden een groot aantal preventieprogramma’s uitgevoerd gericht op betere leefstijl. “Omdat deze programma’s zich richten op thema’s en niet op doelgroepen, kunnen ouderen het gevoel hebben dat er weinig aandacht voor hen is binnen de programma’s. Zo nodig zal ik de landelijke preventieprogramma’s aanpassen”, stelt Van Rijn. “Preventie bij ouderen loont. De organisaties die zich binnen het programma Alles is gezondheid hebben verbonden met pledges gericht op ouderen, bewijzen dit”. Hij wil graag een uitbreiding met pensioenfondsen, bedrijfsleven en woningcorporaties om met een gezamenlijk inspanning de gezondheid van ouderen een extra impuls te geven.

Prominent op de agenda
Van Rijn wijst ook nog op de positieve resultaten van preventie in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Als goed voorbeeld noemt hij  ‘Delfgoud’, gericht op ouderen met een lage sociaaleconomische status. Het NPO is in 2016 zijn laatste jaar ingegaan. Er wordt gewerkt aan de implementatie van de resultaten van dit programma. Van Rijn besluit met: “Ik verwacht dat met de maatregelen gemeenten, publieke en private partijen worden gestimuleerd om ouderen en preventie prominenter op de agenda te zetten en de invulling op lokaal niveau te versterken.”

De brief van Martin van Rijn en het rapport ‘Ouderen en Preventie’ zijn hier te downloaden.

(Foto: Photographee.eu/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *