Inzet e-health door de wijkverpleging

Inzet e-health door de wijkverpleging

Datum: 6 november 2017

Wijkverpleegkundigen zijn niet altijd op de hoogte van het gehele brede aanbod van e-health. Ook moeten zij nog ervaring opdoen met de inzet van digitale toepassingen bij het vaststellen van zorg in hun dagelijkse praktijk. Terwijl inzet van e-health-interventies helpend kan zijn bij het behoud van zoveel mogelijk zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten. Ook kwaliteit van zorg, efficiency en kostenreductie zijn argumenten om e-health in te zetten in de wijkverpleging.

Wijkverpleegkundigen hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid om zorg in de thuissituatie te indiceren. Zij bepalen welke zorg cliënten nodig hebben en hoe die zorg het beste kan worden geleverd. De inzet van e-health interventies is daarbij wenselijk.

Het project van Windesheim gaat hier nader op in. De eerste fase van het project is afgerond en staat beschreven onderzoeksrapport ‘Verpleegkundige besluitvorming over de inzet van e-health in de wijk.’
Veel wijkverpleegkundigen zijn er van overtuigd dat e-health ondersteunend kan zijn aan de zorg. Ze bespreken de mogelijkheden van digitale zorg vooral met cliënten wanneer ze het gevoel hebben dat zo’n inzet meerwaarde heeft of een passende oplossing biedt. Een belemmerende rol is de opvatting van veel zorgverleners dat e-health niet geschikt is voor ouderen en/of dat dit persoonsgerichtheid in de weg kan staan.

Aanbevelingen voor vervolg
De uitkomsten van het rapport en de intervisiebijeenkomst vormen het vertrekpunt voor de komende fase van het project. Daarin worden met wijkverpleegkundigen en cliënten diverse hulpmiddelen ontworpen.
Bij de ontwikkeling van een trainingsmodule en het hulpmiddel moet aandacht zijn voor de voorkeuren en behoeften van de wijkverpleegkundigen. De ontwikkeling van het hulpmiddel zal daarom in nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundigen plaatsvinden, om zo te kunnen aansluiten bij de dagelijkse praktijk

De aanbevelingen voor het vervolg van het project zijn de volgende:
→Veronderstellingen van wijkverpleegkundigen bespreken, met duidelijkheid dat e-health persoonsgerichtheid niet in de weg staat.
→Er is ondersteuning nodig voor wijkverpleegkundigen wanneer  en hoe e-health kan worden ingezet in complexere zorgsituaties.
→Met het linken aan verpleegkundige diagnoses zijn wijkverpleegkundigen eerder geneigd om deze e-health-interventies in te zetten.
→Ondersteuning van wijkverpleegkundigen door middel van een goed toegankelijke tool met informatie over e-health-toepassingen.

(foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *