Wijkverpleegkundigen stellen Zilveren Kruis ultimatum

Wijkverpleegkundigen stellen Zilveren Kruis ultimatum

Datum: 18 december 2017

Een groep aanbieders van wijkverpleging zonder contract hebben zorgverzekeraar Zilveren Kruis een ultimatum gesteld. Als de zorgverzekeraar zijn inkoopbeleid niet aanpast, starten de zorgaanbieders een kort geding. De professionals zijn het niet eens met het machtigingsbeleid van Zilveren Kruis voor de wijkverpleging. Ook zijn ze boos over de afschaffing van de akte van cessie: waardoor cliënten eerst zelf de nota voor geleverde zorg moeten betalen. 

Vanaf 2018 hebben alle niet-gecontracteerde wijkverpleegkundigen van alle nieuwe klanten en voor iedere nieuwe indicatie een aparte machtiging nodig van Zilveren Kruis, anders betaalt de zorgverzekering niet. Ook krijgen zorgaanbieders zonder contract met Zilveren Kruis geen betaalovereenkomst meer van deze zorgverzekeraar. En Zilveren Kruis schaft de akte van cessie af. Met de akte van cessie kunnen de wijkverpleegkundigen de geleverde zorg declareren bij de zorgverzekeraar. In plaats daarvan moet de wijkverpleegkundige vanaf 2018 aan nieuwe cliënten persoonlijk een rekening sturen. De cliënten moeten die rekening eerst zelf betalen en kunnen vervolgens hun rekening indienen bij Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar vergoedt vervolgens de rekening rechtstreeks aan de cliënt, maar  niet in alle gevallen voor het volledige bedrag.

Stichting Zorgrecht
Vanwege de problemen in de contractering heeft een aantal zzp’ers in de zorg de Stichting Zorgrecht opgericht. Deze komt op voor alle zzp’ers die vanwege de ongelijkwaardige concurrentiestrijd hun cliënten – en daarmee hun inkomen – dreigen te verliezen. Zorgrecht eist per brief dat Zilveren Kruis geen machtiging vraagt voor zorg van niet-gecontracteerde aanbieders. Ook wil ze dat de akte van sessie bespreekbaar wordt. Zilveren Kruis heeft het inkoopbeleid voor 2018 hiermee aangescherpt om niet-gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging zoveel mogelijk te weren, is haar overtuiging. Voor klanten die vanaf 1 januari 2018 in zorg komen, is vooraf toestemming van Zilveren Kruis nodig via een machtiging.

Advocatenkantoor
Zorgrecht-bestuurslid Joyce de Bruijne: ‘Wij hebben het idee dat Zilveren Kruis de pilot is. Eerst hebben ze de akte van sessie opgeheven, nu komt daar de machtiging bij. Als dit zo doorgaat, kunnen straks alle zorgverzekeraars zzp-ers zonder contract weren.’ Andere labels van Zilveren Kruis, zoals FBTO, zouden ook bezig zijn met aanscherpen van de inkoopeisen. Zorgrecht heeft inmiddels al advocatenkantoor Hammerstein ingeschakeld.

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *