Wijkverpleegkundigen gevraagd voor deelname aan NIVEL-focusgroep

Wijkverpleegkundigen gevraagd voor deelname aan NIVEL-focusgroep

Datum: 17 januari 2018

Het NIVEL zoekt wijkverpleegkundigen voor deelname aan een focusgroep op donderdag 25 januari a.s. De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van het NIVEL te Utrecht. Onderwerp is de digitale afstemming van zorg. Hoe vindt het gebruik plaats, wat verwachten wijkverpleegkundigen van e-health en hoe kan technologie de medicatieveiligheid verbeteren? Denk en praat ook mee. 

(Wijk)verplegenden en verzorgenden gebruiken niet zo vaak bestaande digitale toepassingen voor medicatieveiligheid en afstemming van zorg. In ieder geval zou het beter kunnen. Want ze zien van het gebruik van e-health wel degelijk het nut ervan in en geven aan de inzet van digitale mogelijkheden wel heel wenselijk of zelfs noodzakelijk te vinden. Dat blijkt uit de eHealth-monitor 2017.

Dit verschil tussen wens en praktijk is voor het NIVEL om hiernaar verder onderzoek te doen. Daarvoor wil ze graag in gesprek met wijkverpleegkundigen. ‘Dat betreft een uniforme groep zorgprofessionals, met een zelfde werksetting en zelfde problematiek”, geeft Ilse Swinkels aan, senior onderzoeker bij NIVEL. “We willen graag met hen de diepte ingaan wat betreft de inzet van e-health.” Tijdens de focusgroep staan de behoeftes, mogelijkheden en verwachte opbrengsten van digitale afstemming van zorg centraal. Ook komen de digitale mogelijkheden om de medicatieveiligheid te verbeteren aan bod.

Verschil tussen wenselijk en daadwerkelijk gebruik
Het NIVEL gebruikt de input van deze bijeenkomst om het onderzoek in het kader van de nationale eHealth-monitor te verbeteren. In de laatste monitor is al onderscheid gemaakt tussen e-health bij ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en ouderenzorg. Mogelijk wordt het nog verder uitgesplitst. Dat is van belang, want de monitor wordt onder andere gebruikt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het aanpassen van beleid.

Informatie over de bijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 januari 2018 van 15.30 tot 17.30 uur. De bijeenkomst wordt gehouden bij het NIVEL, Otterstraat 118-124 te Utrecht. Voor deelname krijgen alle aanwezigen een cadeaubon. Daarnaast worden uiteraard de reiskosten vergoed.

Wil u deelnemen? Meld u dan nu aan via secr3@nivel.nl of bel met mw. Doortje Saya, telefoonnummer 030 272 97 49 (niet aanwezig op woensdag). Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mw. Ilse Swinkels, tel. 030 272 97 71 of via i.swinkels@nivel.nl.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *