Actieplan aanpak regeldruk wijkverpleging

Actieplan aanpak regeldruk wijkverpleging

Datum: 23 november 2017

Minister De Jonge (VWS) en vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars, toezichthouders en zorgaanbieders hebben afspraken gemaakt om de registratielast  en regeldruk in de wijkverpleging terug te dringen. Een dag na de actie onder noemer ‘Meer zorg, minder papier’ hebben de partijen concrete knelpunten benoemd. Deze worden aangepakt in een actieplan.

De actiedag heeft veel reacties opgeleverd. Zo kwamen er veel klachten over het dubbel invullen van papieren en/of online formulieren en het registreren van handelingen per 5 minuten. Een ander veelgehoord bezwaar is het gemis aan vertrouwen in de kundigheid van de wijkverpleegkundigen.

Administratie schiet doel voorbij
Alle partijen zijn het er over eens dat veel administratieve verplichtingen met goede bedoelingen zijn ontstaan om de kwaliteit van de zorg te verhogen en financieel goed te verantwoorden. In de praktijk blijkt de regeldruk echter zijn doel voorbij te schieten. Daarom is afgesproken dat partijen in de zorg op korte termijn voorstellen maken voor onder andere de volgende punten.

♦ Het stoppen van registreren van handelingen per 5 minuten
♦ Moet voor elke wijziging in het zorgplan een handtekening worden gezet?
♦ Kan de aanvraag van machtigingen en verwijzingen simpeler?
♦ Is er ruimte voor onderscheid in kwaliteit bij de zorginkoop?
♦ Het vereenvoudigen van de zorginkoop.
♦ Richtlijnen moeten weer richtlijnen worden. Hoe voorkom je doorslaan in de verantwoording?
♦ Het voorkomen van dubbele registraties door inzet op digitalisering.
♦ Het verminderen van registraties in het kader van de accountantscontrole.
♦ Het zorgen voor eenduidige taal voor een eenvoudige overdracht.
♦ Kunnen we een maximum norm stellen voor de administratielast per week?

Vanaf voorjaar 2018 in praktijk toepassen
In het voorjaar van 2018 moeten deze punten in een plan voor de sector wijkverpleging zijn uitgewerkt, aldus een persbericht van VWS. Daarna moet het worden doorgevoerd in de praktijk, waardoor wijkverplegers op korte termijn minder regeldruk ervaren.

(foto Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *