Huisartsen en poh-ggz zien meer psychische en sociale problemen

Huisartsen en poh-ggz zien meer psychische en sociale problemen

Datum: 23 oktober 2018

Het percentage volwassen patiënten dat contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor psychische en sociale problemen is over de jaren 2011-2017 toegenomen van 12% naar 18%. Ook het percentage patiënten dat een poh-ggz zag na een consult van de huisarts, is in deze periode gestegen van 0,7% naar 4%. Dit blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Van de patiënten met psychische en sociale problematiek die naar de huisarts gaan, is 60% vrouw en 40% man. Na een consult van de huisarts bezoeken vrouwen ook vaker de poh-ggz dan mannen, 65% ten opzichte van 35%.
Uit de cijfers blijkt dat vooral de lange consulten bij de poh-ggz zijn gestegen. Bij de huisartsen nemen alle contacten toe, maar stijgen vooral de lange consulten.

Laagdrempeliger
Het ziet ernaar uit dat de zorg voor psychische en sociale klachten in de huisartsenpraktijk laagdrempeliger is geworden. De vraag is nu of dit nieuwe patiënten zijn die voorheen geen zorg voor psychische problemen ontvingen, of dat dit patiënten zijn die niet worden doorverwezen maar kunnen worden behandeld in de huisartsenpraktijk.

Substitutie
De monitor basis-ggz laat elk jaar zien dat het aantal patiënten in de specialistische ggz daalt, en dat dit mogelijk verklaard wordt door de substitutie naar de generalistische basis-ggz. ‘We weten nog  weinig over de totale “patient journey”. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of patiënten na contact met de poh-ggz niet alsnog worden doorverwezen naar de specialistische zorg, en/of er ook sprake is van afschaling van specialistische zorg naar de huisartsenpraktijk’, aldus de onderzoekers.

Bekijk hier de factsheet Psychische en Sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode 2011-2017.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *