Hoe komt het dat overgang naar verpleeghuis vaak niet soepel verloopt?

Hoe komt het dat overgang naar verpleeghuis vaak niet soepel verloopt?

Datum: 7 oktober 2019

Een cliënt krijgt pas een cliëntondersteuner als hij of zij Wlz-indicatie eenmaal heeft. Niet als de keuze voor een verpleeghuis is gemaakt.

De overgang van thuiswonende ouderen naar het verpleeghuis verloopt lang niet altijd soepel. Op verzoek van minister De Jonge (VWS) heeft Vilans de knelpunten onderzocht. Zoals: de zorgval, indicatiestelling, informatie-uitwisseling en overzicht van de beschikbare capaciteit. In het rapport Van thuis naar het verpleeghuis worden ook oplossingen genoemd. Opvallend is dat de knelpunten erg met elkaar verweven zijn. De Jonge heeft aangekondigd om met V&VN en Actiz te gaan praten over gezamenlijke vervolgacties.

Het rapport benoemt acht knelpunten die de overgang naar een verpleeghuis bemoeilijk maken. Bij elk knelpunt wordt ook een oplossing beschreven. Zo ervaren zorgverleners het proces van het stellen van de indicatie als bureaucratisch en traag. Dat maakt het voor de cliënten en hun mantelzorgers onnodig belastend Als oplossing wordt genoemd dat het CIZ in de loop van volgend jaar door een nieuwe werkwijze 95% van de digitale aanvragen van zorgaanbieders binnen 7 werkdagen zal  afhandelen.

Cliëntondersteuning
Tijdens de verhuizing van thuis naar het verpleeghuis krijgen cliënten en hun naasten gefragmenteerde informatie die dan ook nog vaak tekortschiet. Daarnaast kennen zorgprofessionals en zorgorganisaties de regelingen vaak niet en verwijzen zij de cliënt niet of niet goed door naar cliëntondersteuning. Bij de aanvraag van een Wlz-indicatie en de keuze voor een verpleeghuis krijgt een cliënt geen cliëntondersteuner die deskundig is op het gebied van de Wlz; die komt pas beschikbaar als hij de Wlz-indicatie eenmaal heeft. Er zijn verschillende maatregelen aangekondigd om de onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren.

Eenduidig ketendossier ontbreekt
De (informatie)overdracht bij de overgang van thuis naar het verpleeghuis is vaak niet eenduidig, juist, tijdig, volledig of actueel. Er is geen eenduidig ketendossier voor correcte en snelle uitwisseling. Professionals moeten werken met allerlei verschillende digitale systemen.
Het ministerie van VWS gaat voor de gehele zorgsector investeren in versnellingsprogramma’s voor informatie-uitwisseling. Het subsidieprogramma InZicht moet ontwikkelingen versnellen die digitale gegevensuitwisseling veilig en eenduidig maken tussen professionals in de langdurige zorg, de curatieve zorg en met cliënten en mantelzorgers. In 16 proeftuinen wordt geprobeerd om hiermee de regie van cliënten te versterken, de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te verhogen en onnodige registratielasten te voorkomen.

Ouderen stellen verhuizing naar verpleeghuis uit
De genoemde knelpunten in het rapport dragen eraan bij dat ouderen en hun naasten de overgang naar het verpleeghuis uitstellen en zorgen daarom voor meer (mogelijk vermijdbare) spoedsituaties bij thuiswonende cliënten. Daarnaast worden de knelpunten nog groter binnen spoedsituaties.
Het VWS Praktijkteam ‘Zorg op de juiste plek’ regelt ondersteuning voor zorgprofessionals en organisaties die tegen knelpunten aanlopen bij de overdracht van kwetsbare mensen tussen verschillende zorg- en verblijfsvormen. Ook de handreiking ‘Regionale samenwerkingsafspraken Huisartsenposten + acute ouderenzorg’ van brancheorganisaties InEen en ActiZ helpt regionale aanbieders om acute zorg voor ouderen beter te organiseren.

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *