Merkbaar en meetbaar verbeteren van verpleeghuiszorg

Merkbaar en meetbaar verbeteren van verpleeghuiszorg

Datum: 13 april 2018

Minister de Jonge heeft het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ gepresenteerd. Dit geeft aan hoe de verpleeghuiszorg merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Verpleeghuizen moeten voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat sinds 2017 van kracht is. 

Vanaf 2021 wordt er ruim 2,1 miljard euro per jaar extra geïnvesteerd in de verpleeghuiszorg, waardoor de totale structurele uitgaven oplopen tot 13 miljard per jaar. Met extra investeringen kunnen verpleeghuizen meer mensen aannemen en dus meer tijd en aandacht aan bewoners geven. Daarover worden concrete afspraken gemaakt. Er komen daardoor in totaal zo‘n 70.000 (!) extra mensen voor de verpleeghuiszorg.

Er bestaan nu grote verschillen in kwaliteit tussen verpleeghuizen. “Er wordt ontzettend hard gewerkt en op veel locaties zijn de verbeteringen al zichtbaar. Maar: de verpleeghuiszorg kan en moet merkbaar, meetbaar en voelbaar beter in elk verpleeghuis en op elke locatie,” aldus minister De Jonge. De gang naar verbetering is beslist niet vrijblijvend.

Voldoen aan kwaliteitskader|
Sinds 2017 is het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. Alle verpleeghuizen en locaties moeten hieraan voldoen. Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ vermeldt vrij gedetailleerd hoe dit kan worden gerealiseerd. Dit gaat via kwaliteitsplannen per instelling en per locatie, met concrete afspraken tussen zorgkantoren en verpleeghuiszorg. Minister De Jonge: “De aanpak is niet vrijblijvend, de kwaliteit moet voor alle bewoners goed zijn. We moeten onszelf voortdurend de vraag stellen: ‘Zou dit een verpleeghuis zijn dat ik met een gerust hart voor mijn eigen moeder zou kiezen?”

Zou ik dit verpleeghuis met gerust hart voor mijn moeder kiezen?

Geld voor innovaties, technologie en opleiding
Er komt structureel geld beschikbaar om te investeren in nieuwe werkwijzen en slimme technologie. Ook wordt er geïnvesteerd in kennisbevordering van het personeel. En worden de administratieve lasten en regeldruk verminderd. Overigens zijn extra middelen voor het kwaliteitsbudget met ingang v an 2019 opgenomen in eengeoormerkte ruimte binnen het Wlz-kader. Zorgorganisaties moeten 85 procent van de extra middelen inzetten voor extra personeel en kunnen dus maximaal 15 procent besteden aan andere investeringen. Deze percentages vormen een richtsnoer, waarvan lokaal adequaat gemotiveerd kan worden afgeweken.

Tevreden cliënten
Met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ wordt zo de kwaliteit in ieder verpleeghuis naar een hoger niveau gebracht. Dat moet merkbaar zijn in de tevredenheidscijfers van cliënten en van het personeel. Minister De Jonge: “Voor mij is nu het allerbelangrijkste dat elke oudere merkt dat de zorg in het verpleeghuis beter wordt. Misschien is het er anders dan in je eigen huis, maar we zijn pas klaar als elke bewoner zich thuis voelt in het verpleeghuis.”

Toelichting op filmpje
Zie ook het youtube-filmpje over het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’.

 

(Foto’s: uit programma en Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *