Keuzevrijheid voor verpleeghuis ontbreekt

Keuzevrijheid voor verpleeghuis ontbreekt

Datum: 3 juni 2019

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over de criteria die van belang zijn voor ouderen en mantelzorgers bij de keuze voor een verpleeghuis. Bij het nut van deze adviesvraag zet de Raad grote vraagtekens. Want er is pas sprake van keuzevrijheid als er iets te kiezen valt. En juist keuzevrijheid voor verpleeghuis ontbreekt. Vrijwel niemand kan kiezen, men moet genoegen nemen met wat beschikbaar is. Een situatie die snel moet veranderen, aldus de Raad.

Bij ongewijzigd beleid blijft het gebrek aan keuzevrijheid in stand. Het eerste advies van de Raad van Ouderen is dan ook dat de overheid een sturende rol op zich neemt om snel uitbreiding van geschikte plekken in verpleeghuizen te realiseren.

Overhaaste verhuizing voorkomen
Het beleid is ook op z’n zachts merkwaardig. Een Wlz-indicatie is een voorwaarde om op de wachtlijst van een verpleeghuis te komen. Tegelijk worden er bij de overstap van de Wmo en Zvw naar de Wlz minder uren zorg vergoed. Vanwege deze zogeheten ‘zorgval’ stellen mensen de indicatie Wlz zo lang mogelijk uit, ook op advies van zorgaanbieders.

Dus: waar mensen over een gewone verhuizing zorgvuldig nadenken, is een opname vaak te laat in het proces en wordt het haastwerk. Als er meer tijd is tussen het stellen van de Wlz‐indicatie en de opname, vergroot dat de mogelijkheid om goed voorbereid te kiezen en bij het verpleeghuis van keuze aan te geven dat ze er terecht zou willen.

Kortom: de zorgval leidt tot veel onbegrip, kan een zware belasting zijn voor mantelzorgers en kan leiden tot niet goed overwogen keuzes.  Het tweede advies van de Raad van Ouderen is dan ook dat de overheid maatregelen treft zodat ouderen niet overhaast hoeven te verhuizen naar een verpleeghuis als gevolg van die zorgval met minder uren zorg thuis.

Informatie, oriëntatie en kennismaking 
Tevens stelt de Raad dat ouderen en mantelzorgers dat informatie over verpleeghuizen toegankelijk, begrijpelijk en eenduidig moet zijn, op één landelijke site. Bij het oriënteren voor een verpleeghuis is onafhankelijke cliëntondersteuning van belang en die moet dus ook tijdig bekend zijn.

Voor ouderen is het belangrijk te weten of men zich thuis kan voelen in het verpleeghuis, er kan leven op de ‘eigen’ manier. De mantelzorgers willen weten of zij de zorg voor hun naaste met een gerust hart kunnen overdragen.  Het gaat om ‘zachte’ kenmerken als: geborgenheid, autonomie, diversiteit, zingeving, aandacht voor levensvragen en palliatieve zorg. Vooraf kennismaking met een verpleeghuis, is daarom van belang.

Tien aandachtspunten
De Raad van Ouderen neemt de gelegenheid te baat om in het document de politiek, beleidsmakers en de samenleving te wijzen op algemene 10 aandachtspunten rondom ouderen:
– Ouder worden is een volwaardige fase in het leven
– Mensen moeten zich voorbereiden op het ouder worden
– Meer aandacht voor diversiteit van ouderen: ouderen vormen geen homogene groep
– Bijdrage van ouderen zijn onmisbaar voor de samenleving
– Ondersteun de veerkracht van ouderen met positieve aandacht
– Meer inzet op ondersteuning digitale vaardigheden van ouderen
– Levenseinde uit de taboesfeer halen
– Het verbinden van generaties, waardoor herwaardering van ouderen ontstaat
– Hulp en ondersteuning van ouderen onderling
– Kom tot positieve beeldvorming  van ouderen

Zie Advies Raad van Ouderen Keuze-informatie verpleeghuizen

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *