Hoe huisarts en specialist ouderengeneeskunde afspraken kunnen maken

Hoe huisarts en specialist ouderengeneeskunde afspraken kunnen maken

Datum: 15 december 2016

specialist_ouderengeneeskunde_zorgenzDit najaar is  de handreiking van de LHV en Verenso over samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde verschenen. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde werken in toenemende mate samen in de zorg voor kwetsbare ouderen. Goede werkafspraken over de zorg en de verdeling van de  verantwoordelijkheid in verschillende situaties van samenwerking is van belang.

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde werken steeds meer samen in de eerste lijn. Dat  is een gevolg van het overheidsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen. Daardoor komen er steeds meer kwetsbare ouderen die een beroep doen op hun huisarts. De huisarts is immers voor thuiswonende kwetsbare ouderen het eerste aanspreekpunt. Wanneer de zorgzwaarte de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is expertise van een specialist in ouderengeneeskunde noodzakelijk. De inschatting of dat het geval is, maakt de huisarts. Zo kan de deskundigheid van de specialist ouderengeneeskunde worden ingezet in de eerstelijnszorg. Desgewenst kan de specialist ouderengeneeskunde de behandeling tijdelijk overnemen. Patiënten met een Wlz-indicatie die thuis of in een instelling zonder Wlz-behandeling wonen, kunnen vanuit hun indicatie aanspraak maken op de aanvullende zorg. Medische zorg door de specialist ouderengeneeskunde is 24/7 toegankelijk.

Handvatten en voorbeelden
De handreiking neemt verschillende situaties onder de loep. Tevens gaat de uitgave in op randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor een goede samenwerking. Van belang is dat de huisarts en specialist ouderengeneeskunde elkaar weten te vinden. Eveneens geeft het een handig overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Tot slot bevat de handreiking een voorbeeld van een inhoudsopgave van samenwerkingsafspraken tussen de huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Aan de hand van dit voorbeeld kunnen betrokken zelf eenvoudig zo’n document opstellen, zonder zaken over het hoofd te zien.

De Handreiking Huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde is hier te downloaden.

(Het beeld is overgenomen van de cover van de Handreiking)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *