Brieven aan de informateur

Brieven aan de informateur

Datum: 29 april 2017

ouderenzorg_zorgenzDe informatie naar een nieuw kabinet heeft een voorjaarsvakantie ingelast. Dat geeft ons de tijd melding te maken van nog twee brieven/publicaties uit de zorgsector die naar informateur Edith Schippers zijn verzonden.

De Landelijke Huisartsen Vereniging roept in een brief, die samen met InEen is verzonden, de informateur op om te investeren in goede ouderenzorg in de eerste lijn. “Vergeet de grote groep kwetsbare ouderen die thuis woont niet,” waarschuwen LHV en InEen.

Voorzieningen laten te wensen over
Huisartsen ervaren dat de organisatie van de ouderenzorg op dit moment op veel plekken nog niet goed geregeld is. Voorzieningen, zoals het kortdurend eerstelijnsverblijf, laten sterk te wensen over. Daarom is er ook geld nodig voor ouderenzorg in de eerste lijn. De organisaties vinden dat huisartsen meer tijd voor deze patiënten moeten krijgen, door minder patiënten per huisarts.

zorgagenda_van_de_toekomst_zorgenzRinnooy Kan
Al eerder, op 23 maart jl., schreef Zorgenz over de gezamenlijke Agenda voor de Zorg die zestien partijen in de zorg hebben agenda opgesteld. Daarin roepen ze het kabinet op om te investeren en te vernieuwen in de zorg. Belangrijke thema’s uit De Agenda voor de Zorg, die voorzitter Alexander Rinnooy Kan gepresenteerde, zijn stabiele financiering, deregulering en technologie. Deze partijen willen de vernieuwing in de zorg bereiken door een actievere betrokkenheid van patiënten, meer inzet van innovatie en digitale zorg, meer goed opgeleide zorgverleners, een preventieakkoord, samenhangende afspraken over de kwaliteit en financiële kaders en minder regels. Het gaat niet om een systeemverandering maar het verbeteren van de zorg.

(Foto: 8th Creator/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *