Haarlemmermeer verbindt de praktijkondersteuners

Haarlemmermeer verbindt de praktijkondersteuners

Datum: 7 januari 2016

netwerk_poh_haarlemmermeerEEN JAAR LATER – DEEL 4 – Er is sprake van een toename van praktijkondersteuners somatiek (POH-S) in de huisartsenpraktijken. In de Haarlemmermeer werd een goede vorm gevonden om de praktijkondersteuners met elkaar te verbinden. Een jaar later geldt dat nog steeds voor de regio: naast persoonlijke ontmoeting wordt ook kennis overgedragen.

In 2014 schreef Zorgenz over de werkwijze van de Coöperatie Haarlemmermeer Ketenzorg (Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg). De POH-S in Haarlemmermeer en Amstelland vormden in eerste instantie samen een groot netwerk. Omdat het om een uitgebreid werkgebied gaat, is gekozen voor een splitsing in het netwerk Amstelland en het netwerk Haarlemmermeer, waardoor er sprake is van meer regionale herkenbaarheid. Het POH-netwerk Haarlemmermeer is voortgezet onder de vlag van Coöperatie Haarlemmermeer Ketenzorg, een zorggroep die uit 42 huisartsen bestaat. Overigens heet het nu POH-S werkoverleg.

Samenwerking met gezondheidscentra
Het gaat nu niet meer alleen om de POH-S. Directeur Nelleke van Velthoven-Weijermans van de coöperatie geeft een korte toelichting. “Bijna alle POH-ggz in de regio, namelijk veertien, zijn bij onze organisatie in dienst. Daarnaast zijn er drie POH-ggz in dienst van Gezondheidscentra Haarlemmermeer. Dat is het prettige in onze regio: de zorggroep en de gezondheidscentra werken zeer nauw samen. We beseffen dat het van belang is te zorgen voor verbinding tussen al deze functionarissen. Daartoe hebben we het POH-werkoverleg opgestart voor de POH-ggz. Tegelijk zijn we gestart met het POH-werkoverleg voor POH-S. Deze praktijkondersteuners somatiek zijn niet bij ons in dienst, maar als eerstelijns organisatie willen we dat overleg faciliteren, omdat we de meerwaarde ervan inzien. Op inhoud zijn er talloze raakvlakken tussen deze POH-S. Ze werken met dezelfde KIS en onze kwaliteitscommissie voor diabetes en COPD maken de afspraken voor de hele Haarlemmermeer.”

Persoonlijke ontmoeting en kennisoverdracht
Carolijn Kloosterman is in dienst bij de Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg als coördinator POH en biedt ondersteuning aan deze werkoverleggen. “Er zijn 33 POH-S werkzaam in deze regio, waarvan vijf in dienst zijn bij de Gezondheidscentra Haarlemmermeer en de overige bij andere huisartsenpraktijken. Drie maal per jaar komen alle POH-S bij elkaar.” Carolijn organiseert de bijeenkomsten, stelt de agenda op, nodigt de praktijkondersteuners uit en zorgt voor gastsprekers. “Het eerste uur wordt besteed aan algemene zaken”, vertelt ze, “daarna is er meestal een presentatie van een ketenpartner, bijvoorbeeld van een diëtist of fysiotherapeut.” Op deze wijze is een bijeenkomst steeds opnieuw interessant voor de POH-S, is haar ervaring. “Er is naast de persoonlijke ontmoeting met andere POH-S en ketenpartners ook sprake van kennisoverdracht.”

Voorbeeld voor het land
De praktijkondersteuners zijn ingenomen met deze werkwijze. “Vreemd”, zegt Nelleke van Velthoven-Weijermans peinzend, “dat deze vorm van samenwerking niet overal in het land plaatsvindt. Met deze door de ROS Reos geïnitieerde aanpak is er sprake van een goede verbinding met de POH’s in de hele regio. Nu komen de POH-S en POH-ggz nog apart bij elkaar, maar er komen zeker gezamenlijke bijeenkomsten zodra dat zinvol is. Zoals bij de invoering van het zorgprogramma depressie of terugvalpreventie.”
Reos stond aan de wieg van het POH-netwerk in de Haarlemmermeer en Amstelland en is nu betrokken bij vergelijkbare netwerken, zoals dat van Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. Meer informatie over de door Reos opgezette POH-netwerken bij adviseur Marieke van Schie: email mvanschie@reos.nl, telefoon 071 566 18 18.

Gerda van Beek

(Foto: Rachael Arnott/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *