Goede wondzorg bevordert snellere genezing

Goede wondzorg bevordert snellere genezing

Datum: 5 maart 2018

Moeilijk genezende wonden, zoals complexe open beenwonden, kunnen maanden tot meer dan een jaar open blijven. Een proef van CZ in een aantal pilots met een andere manier van wondzorg voor moeilijk genezende wonden, blijkt succesvol. Gemiddeld zijn de wonden twintig weken eerder dicht.

Behandeling en verzorging van wonden is maar een beperkt onderdeel van de opleiding van huisartsen, specialisten en verpleegkundigen, waardoor ze alleen over de basiskennis beschikken. Maar er zijn ook professionals die juist specifiek zijn opgeleid in wondzorg. Deze wondregisseurs zijn hbo-verpleegkundigen met als specialisatie wondzorg/wondconsulent, of een verpleegkundig specialist met de specialisatie wondzorg

Behandelplan en zorgdossier
CZ begon in januari 2016 een proef met een andere manier van wondzorg: het ‘stepped care model’: waarbij de juiste zorgverlener het juiste verbandmiddel gebruikt, in de juiste frequentie en in de juiste fase van de wond. De huisarts of thuiszorg verwijst de patiënt met een lastige wond die slecht geneest naar een wondregisseur. Deze kan in dienst zijn van een thuiszorgorganisatie of werkzaam in een expertisecentrum wondzorg. De wondregisseur zet samen met de hoofdbehandelaar het behandelplan op voor de betreffende patiënt. Alles wordt bijgehouden in een zorgdossier, bijvoorbeeld via een speciaal ontwikkelde wondmonitor. Daarin wordt het genezingsproces ook met foto’s vastgelegd.

Vergroten wondkennis
In de pilot vormde het vergroten van specifieke wondkennis een belangrijk onderdeel. Een groot aantal wijkverpleegkundigen is specialistisch opgeleid tot wondverpleegkundige of wondconsulent of bijgeschoold op het gebied van wondbehandeling. Ook huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden zijn bijgeschoold in wondbehandeling. Deze groep heeft namelijk een signalerende functie en snelle signalering van een complexe wond is net zo cruciaal als de goede verzorging. Er valt juist winst te behalen in de tijd tussen het ontstaan van de wond en een adequate behandeling.

Besparingen
De resultaten zijn opvallend: een complexe wond kan vele malen sneller genezen door een andere werkwijze. Een goede inschatting van wonden, het in de gaten houden van de genezing en het vergroten van kennis over wonden bij huisartsen en thuiszorgorganisaties, versnelt het genezen van een complexe wond. Dankzij een ‘stepped care’ model wordt de wondgenezing met maar liefst gemiddeld twintig weken (!) verkort.
Dat levert ook een besparing van circa 700 euro aan wondzorgmateriaal op. Daarnaast zijn minder verwijzingen nodig naar een ziekenhuis. Maar de grootste winst zit uiteindelijk toch in betere kwaliteit van zorg en daardoor minder persoonlijk leed.

Zie het filmpje van CZ over de inzet op wondzorg.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *