Wondexpertise Netwerk in Rivierenland

Wondexpertise Netwerk in Rivierenland

Datum: 23 maart 2018

In Rivierenland is het Wondexpertise Netwerk opgezet om te komen tot betere zorg van wondzorg in de regio en daardoor meer kwaliteit van leven voor patiënten. In dat netwerk participeren Menzis met Zorggroep Gelders Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel, Ziekenhuis Rivierenland en Santé Partners.

In het Wondexpertise Netwerk (WEN) worden complexe wonden sneller gesignaleerd door de huisarts of door de wijkverpleegkundige. Dankzij deze vroegsignalering kan adequate behandeling eerder starten. Daarvoor zijn verpleegkundig specialisten toegevoegd aan het netwerk. Zij stellen de diagnose, maken het behandelplan, instrueren het thuiszorgteam (dat de wond gaat verzorgen) en monitoren het genezingsproces. . De huisarts (die eindverantwoordelijk blijft) en de wijkverpleging leveren patiëntinformatie en wondfoto’s. Een goede wondfoto helpt het WEN de diagnose te stellen. De wondbehandeling gebeurt zoveel mogelijk bij de patiënt thuis, door het wijkteam. Dankzij deze actieve regie van de verpleegkundig specialist geneest de wond sneller

Wondzorg vereist specialistische kennis
Deze werkwijze ontlast de huisartsen. Zij kunnen doorverwijzen naar de verpleegkundig specialist, die ze met één muisklik kunnen inschakelen. Elke huisarts weet: wondzorg vereist specialistische kennis. Daarom is de verpleegkundig specialist als een belangrijke partner. Deze stelt reeds binnen één werkdag na de aanmelding een diagnose met bijbehorend behandelplan.

Minder pijn en ongemak
Deze aanpak Rivierenland is nog geen half jaar geleden gestart, dus is het nog te vroeg voor harde conclusies. Desondanks is bij een aantal patiënten de genezingsduur reeds korter dan gemiddeld, zij hebben dus minder pijn en ongemak. Patiënten waarderen ook dat ze worden geholpen door een echte wondspecialist. De aanpak van het Wondexpertise Netwerk levert niet alleen kwaliteit van leven op, maar bespaart ook zorgkosten, vanwege minder lange thuiszorg, minder consulten bij de huisarts, minder verbandmateriaal en het voorkomen van onnodig ziekenhuisbezoek. De besparingen die de nieuwe aanpak voor Menzis oplevert, worden deels gebruikt om in Gelderland nog meer nieuwe innovatieve zorgprojecten op te zetten.

Gemiddeld 20 weken eerder genezen
Zie ook het artikel in ZorgenZ over proef van CZ met inzet van wondregisseurs. Daaruit blijkt dat met deze manier van werken complexe wonden gemiddeld 20 weken (!) eerder dicht zijn.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *