Internationale waardering voor PlusPunt Medisch Centrum

Internationale waardering voor PlusPunt Medisch Centrum

Datum: 24 april 2019

Betrokkenen van PlusPunt Medisch Centrum bij uitreiking VBHC-prijs.

MijnZorg project PlusPunt Medisch Centrum is niet in de prijzen gevallen bij de Value Based Health Care Prize (VBHC) 2019. Dat is een internationale prijs voor initiatieven die een zo groot mogelijke waarde creëren voor de patiënt door de zorg rondom de patiënt te organiseren. “Wij zijn blij met de resultaten die we met elkaar hebben bereikt en eager om die ontwikkelingen voort te zetten. Onze felicitaties gaan uit naar GLA:D, de Deense winnaar met een programma voor Osteoartritis. De trots om bij de 13 genomineerden te horen, is er niet minder om!”, reageert Roger Eurelings, managing director PlusPunt MC.

In PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten buiten het ziekenhuis nauw met elkaar samen om patiënten met klachten snel en doelgericht te helpen. Eerstelijnspluszorg moet leiden tot zorg die laagdrempeliger is voor patiënten en dichterbij huis. Daarnaast versterkt de goede en intensievere samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten de eerste lijn en wordt er alleen doorverwezen naar het ziekenhuis als dit strikt noodzakelijk is. Eurelings: “De aanpak van Pluspunt heeft geleid tot een substantieel hogere mate van ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt en professional met een forse verlaging van de kosten. Tot dusverre besparen we met deze aanpak ruim driekwart miljoen euro per jaar. Met een groeipotentieel van ruim 2 miljoen euro per jaar in onze regio.”

Integraliteit
“We zijn goed op weg. Op patiëntniveau voldoen we aan de Triple Aim doelstellingen en behalen we mooie resultaten. Op macroniveau (regionaal) hebben we nog stappen te zetten om de gewenste resultaten te behalen. Binnen het PlusPunt MC meten we onze activiteiten via onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. We zijn gestart met de juiste zorg op de juiste plek, waarbij we nu nog meer een beweging zullen gaan maken richting integraliteit,” verklaart Wiro Gruisen, manager regioregie CZ.

Goed voorbeeld
“PlusPunt MC startte als eerste fysieke eerstelijnpluscentrum in 2014 in Heerlen met laag-complexe cardiologiepatiënten. Vanwege het succes is de dienstverlening uitgebreid met in totaal zeven andere specialismen. In de toekomst zullen we dit nog verder uitbreiden. Door het succes passen we inmiddels niet meer binnen onze huidige locatie. We zullen in september 2019 dan ook verhuizen naar een grotere locatie, aan de Roda-ring in Kerkrade, waar we nog verder kunnen groeien. Bovendien ligt deze locatie in de directe nabijheid van het diagnostische centrum Mitralis. We zijn een goed voorbeeld in Nederland en zien inmiddels ook dat navolging ontstaat. Prima om op deze weg voort te gaan”, aldus Eurelings.

Meer informatie over PlusPunt MC vindt u hier, de projectenpagina PlusPunt MC , de website van PlusPunt.

Of neem contact op met Michèle van den Bragt, programmamanager MijnZorg via e-mail: m.van.den.bragt@rosrobuust.nl

Meer weten over #VBHC en de #VBHCPrize2019, ga dan naar www.vbhcprize.com.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *