Gezondheidscentrum werkt met zorgprogramma’s orthopedie

Gezondheidscentrum werkt met zorgprogramma’s orthopedie

Datum: 11 mei 2018

In gezondheidscentrum De Marne in Amstelveen hebben huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten voor de vijf meest voorkomende klachten op het gebied van orthopedie een nieuwe aanpak ontwikkeld. Het resultaat: patiënten krijgen betere zorg dicht bij huis, hebben zelf een rol in de behandeling en een ziekenhuisbezoek is vaak niet nodig.

In Amstelveen is de vergrijzing sterker dan in andere Nederlandse steden. Huisarts Bianca van Kralingen: “We zien dat onze patiënten ouder worden. Bepaalde klachten ten aanzien van orthopedie komen daardoor bij ons dus in verhouding vaker voor. Vanuit landelijke NIVEL-cijfers weten we dat het om de knie, heup, schouder, nek en rug gaat. Daarna hebben we gekeken naar de ervaringen en tevredenheid van patiënten. En naar de spiegelinformatie die we van Zorg en Zekerheid ontvangen.”

Opvallend veel verschillen
Op basis van die spiegelinformatie zagen ze opvallende verschillen tussen huisartsen onderling, wat betreft het aantal orthopedie-patiënten dat ze naar het ziekenhuis doorverwijzen. Uit navraag bleek dat dit soms de doorverwijzing gebeurde op eigen initiatief, omdat men te weinig kennis van de klacht had. Maar soms ook omdat de patiënt er nadrukkelijk om vroeg. Andere huisartsen overlegden juist weer vaker met een fysiotherapeut of apotheker.

Vijf zorgprogramma’s met meetinstrumenten
Dit verschil in aanpak was de aanleiding om vijf wetenschappelijk onderbouwde zorgprogramma’s te ontwikkelen, inclusief betrouwbare meetinstrumenten om risicofactoren per patiënt in kaart te brengen. Zo komen alleen de patiënten met ernstige klachten terecht in het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek of behandeling. Zorg en Zekerheid heeft de financiering mogelijk gemaakt.

Patiënten hebben een rol in de aanpak
Alle betrokken zorgprofessionals hebben een scholing gevolgd, zodat iedereen hetzelfde kennisniveau heeft. De vijf zorgprogramma’s met meetinstrumenten helpen om risico’s goed in te kunnen schatten. Soms is een injectie of operatie nodig, maar vaak ook niet. Bij iedere patiënt kijken de zorgverleners gezamenlijk wie welk deel van de behandeling uit het zorgprogramma uitvoert. Daarnaast overleggen ze op vaste momenten hoe het verloop van de klachten is.
Bijzonder is dat patiënten zelf een nadrukkelijke rol krijgen in de nieuwe aanpak. Die rol is voor iedere patiënt anders. Er wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar vooral naar de patiënt: hoe staat hij of zij in het leven? Door zelf actief betrokken te zijn bij het herstel, zijn mensen vaak ook sneller van hun klachten af, is de ervaring. De patiënten ervaren deze nieuwe aanpak als prettig, want het is persoonlijk en effectief.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *