Gezocht: vernieuwers in aanpak armoede & gezondheid

Gezocht: vernieuwers in aanpak armoede & gezondheid

Datum: 20 december 2019

Armoede en schulden kunnen grote impact hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Gebrek aan perspectief kan leiden tot chronische stress. Dat werkt negatief door op gezondheid en leefstijl. Omgekeerd kan een slechte gezondheid leiden tot een lager inkomen, hoge uitgaven of verlies van werk. Een gezamenlijke aanpak armoede en gezondheid is daarom zeer zinvol. Werkt u aan de verbinding van de aanpak armoede en gezondheid? Of wilt u daarvoor een project opzetten? Meld u aan voor de zogeheten ‘Inspiratieleerkring Armoede en Gezondheid’. Deelname is gratis.

Werkt u aan het versterken van de verbinding? Bijvoorbeeld door de ontwikkeling of uitvoering van een wijkgezondheidsprogramma, armoedepact, of pilotproject? Of heeft u een gecombineerde aanpak in de startblokken staan? Wilt u spiegelen en sparren over uw initiatief of traject? Doe dan mee met deze gratis ‘Inspiratieleerkring Armoede en Gezondheid’ en meld u aan met uw samenwerkingspartner.

Vernieuwers en verbinders
Deze vierde editie van de leerkring is gericht op vernieuwers en verbinders die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Professionals die graag leren van elkaars aanpak, spiegelen op inhoud en proces en samen lessen formuleren voor een preventieve aanpak van armoede en schulden voor gemeenten en andere partijen.

Het gaat per praktijk om twee deelnemers afkomstig uit verschillende organisaties. Zoals de gemeente en een gezondheidscentrum. Of een wijkteam en een welzijnsorganisatie. Zij kunnen hun eigen aanpak spiegelen aan die van andere experts. En het netwerk verder verbreden. Als onderdeel van de leerkring wordt deelnemers een ‘versnellingssessie’ aangeboden in de eigen gemeente. Daarin kunt u uw project laten bespreken of een urgente vraag  voorleggen. De leerkring is kleinschalig en interactief van opzet. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel aanwezigheid en een actieve inzet.

Bijeenkomsten en versnellingssessie
Het traject van de leerkring start op 16 april 2020 en loopt tot 5 november 2019. Het bestaat uit:
– drie plenaire bijeenkomsten op een centraal gelegen locatie  op 16 april, 11 juni en 5 november van 12.00-16.30 uur
– een versnellingssessie van 2,5 uur voor ieder project, waarin een lokale vraag centraal staat. Datum in overleg .

Meer informatie
Aanmelden kan tot 19 maart 2020 middels een  intakeformulier. Daarin staan meer informatie en de selectiecriteria. Daarna vindt een selectie plaats. De leerkring biedt ruimte voor zes innovatieve projecten.
Kijk op de site van Platform 31 voor meer informatie en het aanmeldformulier.

De inspiratieleerkring is een samenwerking tussen Pharos en Platform 31, in het kader van het stimuleringsprogramma Gezond in… 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *